Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

15:10 | January 10, 2017

Det är nya tider nu, fattar ni inte det?

Bild 2. Foto Rami Hanna, Bild 3. Foto Nadja Endler

En sak stör mig otroligt mycket, och det är alla fisnödiga människor som sitter uppe på sina höga hästar och tycker att dom är störst, bäst och vackrast, folk som inte glädjs åt andras framgång och sitter och grinar för att utvecklingen går framåt.
Inom mode/skönhetsbranchen är det precis så. Enligt vissa som kallar sig “eliten” så är “bloggmänniskor” svartlistade inom branschen och kommer ALDRIG att få ett reklamjobb inom mode.
Man får höra saker som “Hen är inte en sån där bloggare va?” “jaha är hen en sån där bloggfotograf”

En sån där..vadå EN SÅN DÄR?

SEDAN NÄR, EXAKT NÄR, bedömde man någons expertis och skicklighet beroende på om man postar bilder på internet eller inte? som jag tex. Jag har gått utbildning precis som alla sk. “elit-makeupartister” där ute.. Rami Hanna som har “bloggfotograferat”  är en av de duktigaste fotografer jag vet och får jobb efter jobb. Sarah Grundén bloggar, och hon gör kampanj efter kampanj.. svartlistad? jag vet inte.. börjar branschen kanske fatta grejen? Är så trött på den här jäkla hierarkin..

Jag blir så fruktansvärt trött på bajsnödigheten som finns inom den här branschen, en hör nya grejer hela tiden! Kan vi inte snälla bara glädjas åt varandra och att branschen faktiskt håller på att utvecklas. Jag rekommenderar med GLÄDJE en annan makeupartist om jag inte kan ta ett jobb, just för att jag glädjs åt den personen och för att jag tycker hen är duktig. Kan inte jag ta ett jobb för att jag inte känner att jag är lämpad för detta, så rekommenderar jag såklart någon annan.. Jag skulle aldrig ta ett jobb för mitt egos skull om jag inte vet att jag kan leverera. Aldrig!

Så för några år sedan bestämde jag mig för att ta jobb jag tycker är roliga, där jag kanske inte tjänar lika mycket pengar, men jobb där jag vet att jag jobbar med härliga människor som ger mig bra energi tillbaka, vilket ger mig så mycket mer tillbaka i slutändan. Jag har varit på så många jobb som bara sugit ur all min energi så att jag rentav mår dåligt efteråt. Där man får sura blickar för att man skulle råka skratta, säga “fel” saker, eller för att man råkar ha “fel produkter”.. För vissa produkter anses ju också vara “lite finare” att jobba med än andra.. Om jag tycker att isadoras foundation är bättre än tex. By Terry eller Chanel så kan det alltså anses att jag är en sämre makeupartist, även om produkten jag använder faktiskt ger bättre resultat. yes, så sjukt är det.
Jag har också turen att kunna välja efter snart 10 år i branschen, vilket jag vet att alla såklart inte har.

Men snälla, kliv ner från era höga hästar, varför anses det vara “fult” att blogga, varför är ni “finare” när vi gör exakt samma sak?

Är vår generation helt enkelt ödmjukare? Eller är det bara jag som är så jävla blåögd och snäll?
Jag har aldrig sett andra makeupartister som rivaler, utan som kollegor, vi delar saker med varandra, tekniker, produkter osv. Sen om andra ser mig som en konkurrent? Det vet jag inte. Men jag ser inte på det så, jag ger jättegärna andra råd och tips om någon frågar, och jag vet att jag kommer få tillbaka det sen. Jag tror på karma!
Kan dock säga att under de 10 år jag jobbat så har faktiskt branschen ändrats en hel del och jag vet vilka jag kan fråga om råd, men långt ifrån alla.

Likaså, nu när jag startat LH cosmetics, jag kommer alltid att jobba med andra märken också , jag skulle vilja se mer samarbeten mellan märken, då jag tror att vi alla är starkare när vi gör saker tillsammans.

Alla vinner i slutändan på att vara ödmjuka och trevliga tror jag. Vem VILL ens gå med näsan i vädret och sätta sig över alla andra? Mår dom stackars människorna bra tänker jag?
Idag vinner ingen på att vara snäsig och dryg.
Sen så vet jag att vissa tycker att jag har fel, folk under hela min resa har sagt att jag varit för snäll. Men se vart jag står idag. Och jag är jävligt glad och har gott samvete över att jag har haft mjuka armbågar framåt, sen kan jag störa mig på att jag varit alldeles för blyg i vissa sammanhang.. jag har blivit överkörd en och annan gång, men det har bara gjort mig starkare och jag har lärt mig av det!

Jag postar bilder med stolthet på internet, jag har jobb så det räcker och blir över. Så om jag är svartlistad av “eliten” eller inte.. det skiter jag i , för jag skulle ändå inte vilja jobba med människor som dömer mig efter huruvida jag bloggar eller inte.. Är ni rädda för att jag ska sätta mig och blogga mitt i en plåtning liksom? klart fan jag gör mitt jobb om jag är betalt för det! det är så töntigt, vad är det att störa sig på om jag gör ett jävligt bra jobb? Ni kan antingen sitta och grina, eller ta till er utvecklingen och dra lite på smilbanden, kanske dra ett skämt, det skulle göra er gott. Annars kommer det bita er i arslet sen. Välkomna till framtiden.

 

Kärlek <3

/One thing bothers me a lot, and it’s all the people sitting up on their high horse and think they are the biggest and best, the people who are not delighted with the success of others.
In the fashion / beauty industry, it’s just like that . According to the people who call themselves “the elite” the “blog people” are blacklisted in the industry and will never get a job in fashion advertising.
You hear things like “it he/she a blogger?” “Oh it’s not one of those blog photographers”

One of those..? ONE OF THOSE?

Exactly when, were someone’s expertise and skills based on whether you post pictures on the internet or not? Me for example. I’ve been into make up school like  all the “Elite makeup artists” out there .. Rami Hanna is one of the most talented photographers I know, and he is one of those “they” call a “Blog photographer” make up artist Sarah Grundén is a blogger, and she does  campaign after campaign .. blacklisted? I’m not sure..

I get so terribly tired of this shit going on in the industry, I hear new stuff all the time!
Can not we please just enjoy each other and that the industry is changing?.
If I can’t take a job, I always recommend someone else, because I like what that person do and I want her/his best.If I can’t take a job because I feel I can’t deliver what they want, I would NEVER take it for my own ego. NEVRE

So a few years ago, I decided to only take jobs I think is fun, I might get less paid, but I know I will work with wonderful people who give me good energy back, which gives me so much more in the end. I have been to so many jobs that just sucked out all my energy that I actually felt bad afterwards, where someone looks at you because you happen to laugh, say the “wrong” things, or because you happen to have the “wrong products” .. For some products considered to be a”little better” to work with than others .. If I think an Isadora foundation is better than the example. By Terry or Chanel it can be considered that I am a poor makeup artist, even if the product I use actually gives better results. yep, that’s how sick it is.

But please, step down from your high horses, why is it considered to be “ugly” to blog, why are you “better” when we do the exact same thing?

Is our generation simply more humble? Or is it just me being  naive and too kind?
I have never seen other makeup artists as rivals, I see them as colleagues, we share things with each other, as techniques,product recommendations and so on. I don’t know if people see me as a rival? I do not know. But I don’t see it that way, I really love to give other muas advice if anyone asks, and I know I will get it back. I believe in karma!
However, during the 10 years I’ve worked in the industry it changed a lot and I know which people I can ask for advice. And it’s far from all.

Also, now that I started LH cosmetics, I will always work with other brands as well, I would like to see more partnerships between brands. I think we are all stronger when we do things together.

In the end, everyone wins to be humble and nice. Who even wants  walk around and put themselves above all others? Do they feel good about themselves?

Then I know that some people think that I’m wrong, people throughout my journey has said that I have been too kind. But look where I stand today. And I’m so damn happy and have a clear conscience, then it actually can bother me that I was far too shy in certain situations ..
I’ve been run over sometimes, but it has only made me stronger and I have learned from it!

I post pictures with pride on the internet, I have enough work to do. So if I am blacklisted by the “elite” or not .. I do not care, because I’d still do not like to work with people who judge me whether I blog or not .. it’s just stupid?  I mean, if I do a really great job, why do you have to care if I have a blog?
You can either sit and grin, or pull on a little smile on your face, perhaps pulling a joke, it would do you good. Otherwise, it will bite you in the ass later. Welcome to the future.

Love <3


55 kommentarer55 kommentarer om “Det är nya tider nu, fattar ni inte det?”

  DU ÄR BÄST!!! Jävkla bra och fint inlägg! HEJA. KILL THEM WITH KINDNESS

  Reply

  Don’t worry, blogging is the future and some people just can’t let go of the past. They want the industry to remain archaic and unchanged because they themselves don’t know how to tackle social media. But those who do will be on top in the long run. Keep doing what you do and every success will follow. You are so talented and people are that. Doors will eventually not be able to shut you out.

  Reply

  Eliten, vad syftar du på då? Är det äldre makeup artister som har en negativ syn på dig för att du driver en blogg? Eller är det företag som har svartlistat dig för att du bloggar? Menar inget illa men jag förstår inte riktigt vad inlägget handlar/riktar sig mot 🙂

  Reply

  Hej fina Linda. Har följt din blogg sedan en lång tid tillbaka. Alltid lika inspirerade när man får se hur du målar ansiktet 🙂 Tycker du verkar vara en störtskön kreativ människa som är otroligt ödmjuk och bjuder på dig själv. Det är tråkigt när människor inte kan glädjas åt andras framgång. Tur att det finns en skara som ser till att världen fortsätter att vara färgglad. Så jag hoppas du fortsätter att sminka tills du inte orkar sminka mer 🙂

  Sen en liten fundering: Går det att boka dig privat? Till fest eller dylikt? Kram

  Reply

  Du är sån BAMF!! <3 Och ett riktigt praktexempel på att ödmjuk inte betyder svag. Du är skitcool, kör på!

  Reply

  Det finns många anledningar till att jag följt dig under alla dessa år och du är en riktig inspiration! Du har visat att man kan komma långt utan att trampa på andra och hugga med vassa armbågar på vägen. Ifall det finns så trångsynta människor så är det jävligt tråkigt men helt klart deras förlust!

  Reply

  Så rätt! Man behöver inte ha vassa armbågar och det är så gött att du bevisar det, tack!

  Reply

  Linda, you are one amazing woman with an extraordinary talent of art. Keep on doing what you are doing because you are unlike any other artist 😀
  Much love xoxo

  Reply

  Bra att du ryter ifrån, behövs i hela samhället faktiskt. Känns som om alla bara tänker på sig och sitt numera och inte bryr sig om vem man trampar på för sitt eget egos skull.

  Reply

  Underbar inställning!!! Om samhället, modevärlden och jobb i övrigt ska utveckla sin syn på saker och gå framåt behövs fler som du! Alla behöver kärlek och pep och tips inte masa rivalitet och konkurans! Kärlek gynnar alla i längden <3

  Reply

  Go your way Linda, if you have to call yourself “the elite”… you’re not it 😀 just like saing “I’am the king” actually proofs that your faaaaar from beeing it. Whatever they say… they might have missed the point of taking the “future” train and are backwards thinking people. You ain’t got time for that shit. Your work inspires a lot of people if the “elite” likes it or not 🙂

  LOVE LOVE LOVE
  Stay Strong!

  Reply

  Helt jäkla rätt av dig Linda!
  Jag märker samma sak i mitt yrke/jobb! Att det alltid ska finnas den sortens människor…
  Stor kärlek till dig och fortsätt att göra det du gör!!

  Reply

  There’s something so genuine about you, I’ve followed other bloggers only to quickly unfollow them because it’s not about their work, it’s about promoting themselves, I see the work, I read the piece and after a while you trust the reference. You are more likely to sell me something than any “Elite” because I’m a poor teacher and I can’t afford to waste money on products I don’t trust. That’s why bloggers are so popular, but by far you’re my favorite because I enjoy looking at your work without feeling like you’re shoving a product down my throat simply because you’ve been paid to. You keep doing whatever it is that’s made you, you!

  Reply

  Men asså WHAT. Vem bryr sig om det är Rimmel eller Dior, alla vet ju att om förpackningen doldes skulle ingen kunna avgöra om det är en dyr eller billig foundation, bara om den är bra eller ej eller om den funkar respektive inte funkar på en viss persons hud. Så tråkigt bakåtsträvande och elitistiskt, speciellt med fördomarna mot bloggare som några klåpare ? I mina öron låter det också som ren och skär avundsjuka…
  Tack för att du skrev detta!

  Reply

  Så är det tyvärr, många bryr sig och det är helt sjukt! bra grej det där med att dölja förpackningar! det kanske man ska prova 🙂 <3

  Reply

  Jag har mina foundations och hudkrämer i förpackningar från muji! As bra och inte lika tungt! Dock är jag i filmbranschen där det är mycket trevligare klimat maskörer i mellan!

  Reply

  Och det här är varför jag tycker att du är så jävla bra! Du är ärlig både mot dig själv, men också mot andra. Jag vet att om du skriver något eller rekommenderar något så är det DINA åsikter, DINA erfarenheter. Du är ÄRLIG i en bransch där folk verkar ha glömt bort att det i längden är något utav det viktigaste. Pengar och hur berömd man är har tagit över. Bägge fossingarna på jorden tack!
  Och att kunna säga att man är snäll och att man inte behöver fälla andra för att må bra är så viktigt. Jag minns när jag var 14-15 år och att vara snäll var så “ute”. Det var bättre att vara kaxig, dryg och uppkäftig. Helst mot så många som möjligt. Jag önskar att någon hade dragit ner mig på jorden och sagt att “vem fan tror du att du är!? Skärp dig! Att vara snäll är så mycket viktigare än vad alla andra tycker om dig”.
  För det är ju faktiskt så att den du ska leva med längst och närmast är och förblir dig själv. Så jag tycker att man ska sträva efter att göra sig själv stolt, no matter what.

  Du är världsbäst Linda! Love x

  Reply

  Alltså ja! Så synd att så många ser ner på något de borde se på som världens drivkraft hos en människa. Varför ska så många vara så fruktansvärt bittra… en klapp på axeln och ett leende vill vi ha! Därför kommer det en bunt av detta skickat här till dig Linda!! heja dig!!

  Reply

  Det verkar så att det handlar om avundsjuka….men vet du vad Linda: bara osäkra människor måste titta ner på andra för att höja sig själva. Sorligt. Jag håller med andra-du är riktig begåvad, har fantastisk känsla för make up och färger. Du vet vad du kan och det uppskattas av oss många som läser DIN BLOGG. Lycka till i fortsättningen!

  Reply

  Så är det säkert, och stolthet som man vägrar släppa! Och tack snälla fina du för dina fina peppande ord <3

  Reply

  I felt beaten tonight, by my colleagues at work, because they make it a competition and not about supporting each other as a team. Then I read your blog, and felt strong, because together, with kindness we will lead the way from elite to equality 🙂

  Reply

  Bra skrivet! Samhällsklimatet är väl nog hårt som det är och vem blir egentligen lycklig och mår bra av det? Ingen antagligen. Fattar inte varför vissa tycker att man måste trampa på andra och vara respektlös för att mätta sitt ego. Jag tror det du beskriver finns i många branscher, det finns ofta normer om hur man “ska” vara osv. Personligen följer jag hellre någon som är “äkta” och jordnära och ödmjuk, än någon som är superytlig och självgod. Hur less är man inte på det?

  Reply

  Det är hemskt, jag förstår inte, jag gör verkligen inte det.. Jag tror mycket handlar om osäkerhet. Och tack snälla för fina ord och för att du läser <3

  Reply

  Linda, be yourself! Do what you like, and do it the way you like and pay no attention to what other people say! We believe in you, you are very talented and unique! And i probably wouldn’t have known you if it hadn’t been for your blog… So, I want to thank you for your blog!!!

  Reply

  You are a Master!!!!! And you have no idea about how much do I admire you!

  Reply

  Vilket härligt inlägg trotsallt. Rakt och ärligt!! Jag är ny makeupartist (1 år).
  Har gjort diverse små jobb här och där. Började blogga i somras och får mkt fina kommentarer men också många mindre fina. När man är ny vill man lära sig, man vill utvecklas. Du har varit en inspirationskälla för mig många år och jag beundrar ditt arbete. En människa som snäser åt en annan (som mig som är ny, lätt att ta ut sin dåliga dag på den nya, nästan klanka ner) kommer aldrig få den responsen du får. Vi som är nya får inspiration av en människa som dig. Som gör sin grej med en stor skopa ödmjukhet.

  Reply

  Hi Linda, I just wanted to write to you how much I really admire you, you are my biggest inspiration on makeup because not only you are really talented and you always think out of the box on your looks, you always promote products because they work and not because it is the product everyone talks about, and the most wonderful think about you is that to me you are a genuine person,I know how corny this might sound but don’t let anyone ever bring you down and thank you for sharing your knowledge and your talent!
  Lots of love from México

  Reply

  Och de som kallar sig “eliten” är ju faktist inte “eliten” på “RIKTIGT!” Dom människorna är bara osäkra och rädda och låtsas vara något som de inte är och blir stötta när någon annorlunda med annorlunda synsätt kommer in och rör om i deras huvuden.. de som verkligen tillhör eliten är ödmjuka precis som du… Och vet du… det är ju DU som är eliten! Du är grym insidan och ut! PUSS på dig snygging

  Reply

  Du är svinduktig, inspirerande och framgångsrik! Hur jag tror mig veta detta är att jag kan se och läsa om det. En stor makeupartist som inte gör sig tillgänglig kommer mig gå obemärkt förbi, jag kanske säger “Ooooh” om ett fint fejs i Vogue men hur ska jag överhuvudtaget kunna se kreatören, tankarna och produktlistan bakom? Om det är någon som har problem med det är det avundsjuka som talar. De önskar att de hade vad du har, en genuin omtänksamhet och lättillgänglighet för dina följare som kan ställa frågor och kan få en dust stjärnstoff när du tar dig tid att connecta. Fortsätt med whatever gör DIG lycklig så får du med dig oss som tycker om det, och dig! ❤

  Reply

  Never seen a more talented and stronger woman than yourself Linda. Stay who you are, it will naturally attract the right people. I learn from you everyday and you’re an inspiration to many of us who struggle with same issues. Thankyou

  Reply

  Det handlar nog inte om att vi (jag säger vi eftersom jag jobbar i reklambranchen) tycker ni är dåliga/sämre på det ni gör men det handlar väl om vissa bloggares attityd / självinsikt.. Te x Rami Hanna.. När han skulle hyra en kollegas studio så frågade han vad kostnaden låg på och den låg på x antal kr och Rami tyckte inte att han skulle betala detta för han hade 40k+ följare och kunde lägga ut en bild på stället och ville vara där gratis. Medans vi andra måste betala fullpris… Vissa av er har en världsbild där allt ska vara gratis medans andra har betalat för sig… Jag har träffat dig Linda och jag har arbetat med Sarah och jag vet att ni är fina människor men det finns många som är som Rami…

  Reply

  Hej!
  Jag förstår självklart att alla inte har samma inställning och att alla är olika, kah säger ju inte att alla i mode/reklam/beautybranschen är fisnödiga heller, det finns helt underbara människor såklart 🙂 och så är det ju i alla branscher, men att det snackas så mycket skit om bloggare och att man skulle bli sk. Svartlistad för att man bloggar är lite skevt kan jag tycka. Sen är det såklart en otroligt tråkigt när folk får hybris! :-/ Ha det så gott!

  Reply

  Hej Annah! Det handlar inte om ett storhetsvansinne (det sista jag har). Tycker inte man ska döma en person som inte träffat eller känner. Jag kollade helt enkelt upp om studion skulle kunna tänka sig göra ett samarbete (vilket jag gjort med ett par studios och det gått superbra för båda parter) Denna gång valde studion att inte vilja ha ett samarbete och jag betalade fullpris precis som alla oss andra.

  Reply

  Så sjukt att vissa människor anser sig vara bättre än andra. Fortsätt vara den du är Linda! Som du själv skrev, karma <3

  Reply

  Great article, Linda! Totally agree with every single word you wrote. And for me, you are the best MUA out there.
  I’ve been following you probably form your beginning and trust me, you are my biggest inspiration. If only I would love to have such a beautiful
  and perfect face as you have and you talent. On my face, everything looks uneven because of my nose and uneven brows and everything. Haha 😀 Love you precision in every way. Lots of LOVE.

  n.

  Reply

Genom att lämna en kommentar är jag införstådd om att eventuella personuppgifter som delas kommer att hanteras i enlighet med denna webbplats Integritetspolicy"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

By submitting my comment I acknowledge that I have read the privacy policy and fully understand its content.