10:55 | December 17, 2017

Arg på min kropp

I’m angry at my body

Allmänt,Artiklar

Jag är så arg, så arg på min kropp, och arg på att den varit dålig sedan jag var 16 år.. Känslan över att inte kunna bestämma över sin egen kropp, är vidrig
Ni som följt mig vet att jag har en reumatisk sjuksdom som gör att jag har ont i höftlederna vilket gör det jobbigt för mig att gå, sitta, springa, ligga.. bara en sån sak som att stå på ena benet och ta på sig en strumpa är en kamp.. när jag har ont så GÅR det inte. Då måste jag sätta mig ner.
Jag är väldigt hindrad till vissa saker, sitter jag på ett flygplan eller i en bil för länge så får jag myrkryp och nästan “ångestkänslor” i höften, vilket har fått mig att känna obehag inför långa flygresor då jag vet att en hel vecka eller mer kan bli förstörd om jag sitter still för länge på ett flyg eller i en bil där jag inte kan röra mig som jag vill. Frustrationen över att kroppen är någonting annat än det jag vill, är så jävla jobbigt ibland!

Jag är så jävla trött på att vara konstant trött, att inte kunna bära mina egna väskor eller lyfta saker som om jag vore nån jäkla översittartyp. Jag pratar sällan om hur jag tycker eller känner om detta för att jag inte orkar, och jag vill inte tynga folk med mina problem. Jag är liksom trött på att dra historien om att “jag är sjuk” hela tiden. Just för mina problem inte syns så tas en inte på allvar på samma sätt.. Så ibland biter jag i det sura äpplet, och sen är det jag som får ta skiten i efterhand..
Jag pratar knappt med Linus om hur jag känner liksom.
I samband med skoven kommer också alla eksemen. Just nu ser min rygg ut som hej kom och hjälp mig tex.. Kortison är min bästa vän just nu.
Och som grädden på moset så verkar det som att sjukdomen nu spridit sig till min högra hand. Har faktiskt inte kollat upp detta ännu, men det är väldigt typiska symptom, vaknade en morgon för några veckor sedan upp med en röd och ömmande knoge. Och jag blir så jävla trött på skiten..
Ska nu mitt enda arbetsredskap, min högerhand ta stryk också? varfööööör??

Jag kan bli så trött på detta, samtidigt som jag vet att detta är en kronisk sjukdom. Jag kommer alltså alltid att ha den, och troligtvis kommer den även bli värre med åren.
Det är medvetenheten som gör att jag känner mig stark. Jag kan inte göra mig av med sjukdomen, därav måste jag göra det bästa av situationen, även om det är tufft ibland. Jag KAN inte deppa ihop. Jag vill verkligen inte att det ska få hindra mig från vad jag tycker är roligt, och jag vill kunna leva fullt ut även om jag har ont. Nu kanske jag inte kan leva fullt ut, jag kan fortfarande inte springa i skogen eller vara aktiv som jag var innan. Men jag får göra andra saker, kompensera, Och även om jag är arg på att jag har en dålig kropp, så funkar den iallafall hyfsat bra.
Jag har alltid haft en positiv syn på saker och kan verka naiv. Men tror också det har tagit mig långt i livet. Skulle min högerhand bli helt trasig får jag väl öva på att bli vänsterhänt! Svårare än så kan det väl inte bli? eller?
Jag ska iallafall fortfarande hoppa bungyjump när jag är 75!

Puss o kram!

 

ENGLISH: 

I’m so angry, so angry at my body, and angry that it has been bad since I was 16 years old. The feeling of not make decisions over your own body is awful
I you have followed me you know that I have a rheumatic disease that causes me pain in my hips that makes it difficult for me to walk, sit, run, lie down..
Such an easy thing  as putting on a sock standing on one leg is a fight .. 
Some things is very hard for me, like sitting down on an airplane or in a car for a long time for example, so I almost get “anxiety” in my hips. So, knowing that a whole week or more can be ruined if I sit still for a long time on a flight or in a car is not what I want, but that’s reality.

I’m so damn tired of being constantly tired, not being able to carry my own bags or lifting things as if I were some kind of diva.
I rarely talk about how I feel or know about this because I do not want to obscure people with my problems. I’m tired of telling people “I’m sick” all the time.
Just because my problems are not visible, I’m not taken seriously in the same way. 
I barely talk to Linus about how I feel..

And on top of that, it seems that the disease now spread to my right hand. It’s very typical symptoms, woke up a morning a few weeks ago with a red and sore knuckle. And I’m so damn tired of this shit ..
MY ONLY WORK TOOL, my right hand? really??

I get so tired of this, but while I know this is a chronic disease, that also makes me feel strong. I have to make the best of every situation, even if it is sucks sometimes. I really do not want this to stop me from what I think is fun, and I want to be able to live fully even if I’m in pain. Well, maybe I can not live fully, I still can not run in the woods or be active as before. But I can do other things, compensate, and even though I’m angry with my body, it works okay..

I have always had a positive view of things and can seem naive. But believe it has taken me a long way in my life. Should my right hand be completely broken, I just have to try my left hand? right?
I’ll still be bungy jumping when I’m 75!

Kisses and hugs!

20:21 | December 13, 2017

Mist

Allmänt

Måste bara visa er hur magisk dimman var idag! WOW
Är ju som sagt i Milano på jobbresa och åker hem imorgon kväll. Hinner tyvärr inte blogga massor här pga möten från 8-19 typ varje dag.
Men alltså dimman, kan vi prata om dimman? jag vill typ ha mina egna foton på väggen

ENGLISH: Have to show you the mist from today. As you may know I’m in Milan for work. So I don’t have time for the blog, I kind of have meetings from 8-19 every day
but the mist you guys! It’s magic! I want my own pictures on the wall!

17:04 | December 4, 2017

What do you believe in?

Allmänt

Varning för flummigt inlägg! Men vill du läsa flum så är det bara att fortsätta 🙂

Jag har funderat på om jag tror på någonting, att ha något att luta sig mot när allt är skit.. För ja, även om allt ser bra ut utåt så mår man ju faktiskt inte så bra alltid, man har sina svackor, och så tror jag att alla människor har det.
Men nej, jag tror inte på någon gud, men jag tror att det finns något annat, jag har varit med om alldeles för konstiga saker i mitt liv för att vi ska vara ensamma här. Och även fått reda på nu på senare år att det faktiskt går i släkten och att jag har mediala släktingar nära mig. Och känslor jag hade liten för vissa platser som faktiskt blivit förklarade på senare år. Jag tror de valt att inte berätta för att inte skrämma mig kanske?

Jag har alltid varit ganska känslig för energier, känner mycket saker, och kan inte riktigt sätta fingret på vad det är.. mer än att det är NÅGOT. En medial vän säger att jag är som en öppen bok. Och jag funderar på om jag vill utveckla detta, eller om jag fortfarande är lite för rädd för att ta tag i det. för jag är nog lite för rädd om jag ska vara ärlig, samtidigt som jag är intresserad och nyfiken.

Något jag däremot inte är rädd för , och alltid dragits till är stenar och kristaller, ända sedan jag var liten då jag gick i butiker och tittade på alla stenar som låg där, vilket gjorde att jag bestämde mig för att köpa en sten i varje land jag besökte, konstig grej för en liten tjej kan tyckas, men det var det jag ville ha.
Att välja den sten som kändes bäst var viktigt! Stenen behövde nödvändigtvis inte vara fin, bara den kändes bra.
Jag visste inget om stenar och dess egenskaper då, mer än att jag drogs väldigt mycket till dom, men nu förstår jag ju att det kanske betyder någonting ändå. Då dessa stenar jag valt under mitt liv har egenskaper som är för klockrena för att det bara ska vara en slump.
Och av alla grejer jag flyttat runt på som jag faktiskt lyckats få med mig överallt är dessa stenar, även om jag inte ens tänkt aktivt på dem.

Gick precis med i en grupp på facebook för att lära mig mer om detta, för det är otroligt intressant och det vore kul att utveckla kunskapen

Jag tror på energier och att det spelar en stor roll i våra liv och har nog alltid gjort det, men inte tänkt så mycket på det, förrän jag satt ihop 1+1

Mina favoriter har alltid varit Labradorit och Pyrit (fråga mamma om ni inte tror mig), Labradoriten ska hjälpa till att se bortom det förflutna och se möjligheter, vilken är en av mina största styrkor i livet, Pyriten Skyddar som en sköld mot negativitet och hjälper en att skapa en sund attityd kring pengar och ekonomi, vilket jag alltid haft.

Vad tror du på? Vore kul att diskutera om nån känner som jag, och tipsa mig gärna om olika forum!, eller tycker jag är helknäpp? 

ENGLISH:
I have tried to find out if I believe in something, to have something to lean against when everything is shit .. although everything looks good on the outside,  all of us feels sad or just shitty sometimes.
But no, I do not believe in any god, but I think there’s something else,
I’ve been involved in too many strange things in my life for us to be alone here.
And also found out in recent years that it actually goes into the family and that I have medial relatives close to me.
And feelings I had as a child for some places/things have been explained lately. I don’t think it’s a coincidence.  I think they chose not to tell me about it when I was little.

I have always been quite sensitive to energies, felt a lot of things, and can not really put my finger on what it is .. more than that is SOMETHING. A medial friend of mine says I’m like an open book. And I wonder if I want to develop this, or if I’m still too scared about it.  I’m probably a little bit to scared, but at the same time curious and interested.

Something, on the other hand, I’m not afraid of, and always been very attracted to, is stones and crystals, ever since I was little when I remember I went to crystal shops and was very fascinated., which made me decide to buy a new crystal in each country I visited, which may seem weird for a little girl , but that was what I wanted.
It was always important to chose the right crystal! and it necessarily did not have to be pretty, but it had to feel good.
I did not know anything about stones and its attributes then, more than that I was attracted to them, but all this maybe mean anything anyway. Since these stones I cselected during my life have properties that are way to spot on to be random.
And of all the stuff I moved around from apartement to apartment, I havemanaged to bring these everywhere.

Just joined a group on facebook to learn more about this, because it is incredibly interesting and it would be fun to develop the knowledge

I believe in energies and that it plays a big part in our lives and have always done it, but did not realize until I put it all together.

My favorites have always been Labradorit and Pyrit (ask mom if you do not believe me), the Labradorite should help look beyond the past and see opportunities, which is one of my greatest strengths in life, the Pyrite Protects as a shield against negativity and helps one to create a healthy attitude about money and economy, which I’ve always have had.

What do you believe in? Please tell me more if you feel like me, or tell me if you think this is plain bullshit. Would be interesting to know!

16:09 | November 14, 2017

En jobbig lista

Allmänt

Hittade en kul lista hos Linda  som jag tänkte jag skulle göra.. mest för att se vad för jobb jag själv haft under åren osv 🙂 Sen kanske det kan va kul för er att veta också!

 

Vad ville du bli när du var barn?
Jag ville bli artist! Har alltid sjungit mycket och att bli sångerska var min högsta dröm, nu blev jag ju make up artist istället och jobbar på min karaoke-karriär

Vad trodde du att du skulle bli när du var tonåring?
Helt ärligt.. jag hade ingen aning alls, var superförvirrad och tänkte att, jag kommer nog på det under tidens gång. Och det gjorde det väl på sätt och vis

Vilka var dina bästa och sämsta ämnen i skolan?
Musik, Bild och Idrott var mina bästa! Matte var, och är jag fortfarande världssämst på, ändå tänkte jag att det var en bra idé att läsa matte C på gymnasiet, jag var där två lektioner och bytte sedan till Psykologi och Trafikkunskap

Vilket var ditt allra första jobb?
Det måste vara Gymnastikledare, det var inte mycket betalt, men det var en liten peng iallfall, så jag räknar nog det som mitt första jobb om man inte tänker på de gånger man snickrade ihop random saker och målade tavlor och sålde som barn utanför huset.. Jag sålde aldrig jultidningar eller någonting sånt heller som många andra gjorde..

Vad har du haft för olika betalda jobb?
Hmm.. en himla massa
-Gymnastikledare
-Vaktmästare
-Lokalvårdare
-Jobbat inom äldreomsorg och med funktionshindrade
-Jobbat restaurang/Bar/Nattklubb
-Telefonförsäljare
-Butiksbiträde/säljare
-Receptionist
-Make up artist
-Influencer
och nu har jag två företag och får göra det jag älskar!

Vad har du gått för utbildning?
Jag gick ut gymnasielinjen Samhälle-musik, sedan har jag gått ett antal gymnastikledarutbildningar, bland annat gymnastik för döva och blinda.
Sen så har jag gått en makeupartistutbildning såklart.

Vad går ditt nuvarande jobb ut på?
Jag har ju två, eller tre egentligen.. men det ena är att fixa sjysst kontent och vara aktiv inom sociala medier, Det andra är produktutvecklare hos LH. Så helt enkelt att utveckla nya spännande produkter som vi kan släppa i framtiden. Och så make up artist då..

Vilka är dina starka respektive svaga sidor på jobbet?
En av mina starkaste sidor är att jag är envis som en gnu.. vilket också kan vara en av mina svaga sidor då det ibland kan vara bra att lägga över saker på andra människor. Jag är skitdålig med att hantera papper,kvitton osv, men jag är en jävel på att vara kreativ och att prata inför folk.

Nämn något som du är extra stolt över att ha gjort i ditt jobb?
Att ha kommit dit jag är idag! Att LH har lanserat på kicks och att vi är ett litet steg närmare att förändra skönhetsindustrin med ett lite annat tänk! Det är väl att jag vågade ta steget, även om det var sjukt läskigt!

Vad skulle du vilja jobba med om du inte hade det yrke du har i dagsläget? 
Jag har ju alltid tyckt att människor är intressant.. Psykolog skulle vara en kul väg att gå, att kanske sätta sig i plugget igen, eller ta en lärlingsplats hos en tatuerare 🙂

Vad tror du skulle vara det sämsta jobbet för dig?
1. Ett jobb som kräver att man måste vara morgonpigg
2. Ett jobb där arbetsuppgifterna är detsamma varje dag
3. Ett jobb där jag inte kan vara med andra människor

Vad gör du om fem år?
Att jag jobbar på med LH, att vi växt mycket och att vi fått världen att tänka om lite vad gäller regler inom makeup. Jag vill pusha människor att vara sig själva fullt ut, hela tiden.