21:02 | January 12, 2017

Massa kul saker ni inte visste om mig

stuff you didn’t know about me

Allmänt

Saker om mig ni inte visste

– Jag har precis kommit ur ett typ två års nässpraysberoende. HURRAAA
Jag gick i scouterna ett par år när jag var yngre, och det var jävligt roligt!
– Jag kan inte sova om jag inte har en podd att lyssna på, eller typ outsiders på datorn, har nog sett alla säsonger och avsnitt 10ggr.
– Jag är SVINBRA på att laga potatismos!
– Jag är superintresserad utav rymden och ska faktiskt göra en rymdtatuering imorgon 🙂
– En gång fastnade jag med båda benen bakom nacken så pappa fick hjälpa mig loss
– Jag har även fastnat med en rundborste riktigt jävligt i håret, började storgråta, ringde pappa som hjälpte mig loss, kom försent till jobbet på kuppen.
– Annars är jag en person som ALDRIG är sen, jag kan nog räkna på en hand hur många ggr i mitt liv jag kommit försent.
– Jag avskyr när andra kommer för sent!
– Jag får jättedåligt samvete om någon tutar på mig i trafiken
Jag har aldrig rökt, inte ens provat
– Jag extrajobbade som telefonförsäljare och sålde telefonabonnemang ett tag, men mådde så psykiskt dåligt så jag var tvungen att sluta. Jag hade nämligen telefonskräck, och tänkte att jag skulle bota den med att jobba med att prata i telefon, men det blev inte bättre när folk skrek hemska saker åt mig och hotade att anmäla mig i telefon.
– Ja, jag har fortfarande telefonskräck

/- I just got rid of a two years nasal spray addiction. HURRAAAAY
– I joined the Scouts for a few years when I was younger, and it was awesome!
– I can not sleep if I don’t have a podcast to listen to, or some kind of tv-show on the computer.
– I’m the master of mashed potatoes!
– I’m super interested in space and will actually make a space tattoo tomorrow 🙂
– One time I got stuck with both legs behind the neck so my dad had to help me! haha
– I also stuck with a round brush really bad in my hair, started to cry A LOT, called my dad who helped me loose, I came late for work..
– Otherwise, I am never late, NEVER, I can probably count on one hand how many times in my life I have come late.
– I hate when other people are late!
– I get really bad conscience if someone honks at me in traffic
– I have never smoked, not even tried
– I worked as a telemarketer for a while, selling telephone subscriptions, but felt so mentally ill so I had to stop. I was afraid of calling people,  and thought that I would cure my phone terror by talking on the phone, but it did not get better when people yelled horrible things at me and threatened me on the phone..
– Yes, I still have phone terror!

15:10 | January 10, 2017

Det är nya tider nu, fattar ni inte det?

New times, don’t you get it?

Allmänt,Artiklar

Bild 2. Foto Rami Hanna, Bild 3. Foto Nadja Endler

En sak stör mig otroligt mycket, och det är alla fisnödiga människor som sitter uppe på sina höga hästar och tycker att dom är störst, bäst och vackrast, folk som inte glädjs åt andras framgång och sitter och grinar för att utvecklingen går framåt.
Inom mode/skönhetsbranchen är det precis så. Enligt vissa som kallar sig “eliten” så är “bloggmänniskor” svartlistade inom branschen och kommer ALDRIG att få ett reklamjobb inom mode.
Man får höra saker som “Hen är inte en sån där bloggare va?” “jaha är hen en sån där bloggfotograf”

En sån där..vadå EN SÅN DÄR?

SEDAN NÄR, EXAKT NÄR, bedömde man någons expertis och skicklighet beroende på om man postar bilder på internet eller inte? som jag tex. Jag har gått utbildning precis som alla sk. “elit-makeupartister” där ute.. Rami Hanna som har “bloggfotograferat”  är en av de duktigaste fotografer jag vet och får jobb efter jobb. Sarah Grundén bloggar, och hon gör kampanj efter kampanj.. svartlistad? jag vet inte.. börjar branschen kanske fatta grejen? Är så trött på den här jäkla hierarkin..

Jag blir så fruktansvärt trött på bajsnödigheten som finns inom den här branschen, en hör nya grejer hela tiden! Kan vi inte snälla bara glädjas åt varandra och att branschen faktiskt håller på att utvecklas. Jag rekommenderar med GLÄDJE en annan makeupartist om jag inte kan ta ett jobb, just för att jag glädjs åt den personen och för att jag tycker hen är duktig. Kan inte jag ta ett jobb för att jag inte känner att jag är lämpad för detta, så rekommenderar jag såklart någon annan.. Jag skulle aldrig ta ett jobb för mitt egos skull om jag inte vet att jag kan leverera. Aldrig!

Så för några år sedan bestämde jag mig för att ta jobb jag tycker är roliga, där jag kanske inte tjänar lika mycket pengar, men jobb där jag vet att jag jobbar med härliga människor som ger mig bra energi tillbaka, vilket ger mig så mycket mer tillbaka i slutändan. Jag har varit på så många jobb som bara sugit ur all min energi så att jag rentav mår dåligt efteråt. Där man får sura blickar för att man skulle råka skratta, säga “fel” saker, eller för att man råkar ha “fel produkter”.. För vissa produkter anses ju också vara “lite finare” att jobba med än andra.. Om jag tycker att isadoras foundation är bättre än tex. By Terry eller Chanel så kan det alltså anses att jag är en sämre makeupartist, även om produkten jag använder faktiskt ger bättre resultat. yes, så sjukt är det.
Jag har också turen att kunna välja efter snart 10 år i branschen, vilket jag vet att alla såklart inte har.

Men snälla, kliv ner från era höga hästar, varför anses det vara “fult” att blogga, varför är ni “finare” när vi gör exakt samma sak?

Är vår generation helt enkelt ödmjukare? Eller är det bara jag som är så jävla blåögd och snäll?
Jag har aldrig sett andra makeupartister som rivaler, utan som kollegor, vi delar saker med varandra, tekniker, produkter osv. Sen om andra ser mig som en konkurrent? Det vet jag inte. Men jag ser inte på det så, jag ger jättegärna andra råd och tips om någon frågar, och jag vet att jag kommer få tillbaka det sen. Jag tror på karma!
Kan dock säga att under de 10 år jag jobbat så har faktiskt branschen ändrats en hel del och jag vet vilka jag kan fråga om råd, men långt ifrån alla.

Likaså, nu när jag startat LH cosmetics, jag kommer alltid att jobba med andra märken också , jag skulle vilja se mer samarbeten mellan märken, då jag tror att vi alla är starkare när vi gör saker tillsammans.

Alla vinner i slutändan på att vara ödmjuka och trevliga tror jag. Vem VILL ens gå med näsan i vädret och sätta sig över alla andra? Mår dom stackars människorna bra tänker jag?
Idag vinner ingen på att vara snäsig och dryg.
Sen så vet jag att vissa tycker att jag har fel, folk under hela min resa har sagt att jag varit för snäll. Men se vart jag står idag. Och jag är jävligt glad och har gott samvete över att jag har haft mjuka armbågar framåt, sen kan jag störa mig på att jag varit alldeles för blyg i vissa sammanhang.. jag har blivit överkörd en och annan gång, men det har bara gjort mig starkare och jag har lärt mig av det!

Jag postar bilder med stolthet på internet, jag har jobb så det räcker och blir över. Så om jag är svartlistad av “eliten” eller inte.. det skiter jag i , för jag skulle ändå inte vilja jobba med människor som dömer mig efter huruvida jag bloggar eller inte.. Är ni rädda för att jag ska sätta mig och blogga mitt i en plåtning liksom? klart fan jag gör mitt jobb om jag är betalt för det! det är så töntigt, vad är det att störa sig på om jag gör ett jävligt bra jobb? Ni kan antingen sitta och grina, eller ta till er utvecklingen och dra lite på smilbanden, kanske dra ett skämt, det skulle göra er gott. Annars kommer det bita er i arslet sen. Välkomna till framtiden.

 

Kärlek <3

/One thing bothers me a lot, and it’s all the people sitting up on their high horse and think they are the biggest and best, the people who are not delighted with the success of others.
In the fashion / beauty industry, it’s just like that . According to the people who call themselves “the elite” the “blog people” are blacklisted in the industry and will never get a job in fashion advertising.
You hear things like “it he/she a blogger?” “Oh it’s not one of those blog photographers”

One of those..? ONE OF THOSE?

Exactly when, were someone’s expertise and skills based on whether you post pictures on the internet or not? Me for example. I’ve been into make up school like  all the “Elite makeup artists” out there .. Rami Hanna is one of the most talented photographers I know, and he is one of those “they” call a “Blog photographer” make up artist Sarah Grundén is a blogger, and she does  campaign after campaign .. blacklisted? I’m not sure..

I get so terribly tired of this shit going on in the industry, I hear new stuff all the time!
Can not we please just enjoy each other and that the industry is changing?.
If I can’t take a job, I always recommend someone else, because I like what that person do and I want her/his best.If I can’t take a job because I feel I can’t deliver what they want, I would NEVER take it for my own ego. NEVRE

So a few years ago, I decided to only take jobs I think is fun, I might get less paid, but I know I will work with wonderful people who give me good energy back, which gives me so much more in the end. I have been to so many jobs that just sucked out all my energy that I actually felt bad afterwards, where someone looks at you because you happen to laugh, say the “wrong” things, or because you happen to have the “wrong products” .. For some products considered to be a”little better” to work with than others .. If I think an Isadora foundation is better than the example. By Terry or Chanel it can be considered that I am a poor makeup artist, even if the product I use actually gives better results. yep, that’s how sick it is.

But please, step down from your high horses, why is it considered to be “ugly” to blog, why are you “better” when we do the exact same thing?

Is our generation simply more humble? Or is it just me being  naive and too kind?
I have never seen other makeup artists as rivals, I see them as colleagues, we share things with each other, as techniques,product recommendations and so on. I don’t know if people see me as a rival? I do not know. But I don’t see it that way, I really love to give other muas advice if anyone asks, and I know I will get it back. I believe in karma!
However, during the 10 years I’ve worked in the industry it changed a lot and I know which people I can ask for advice. And it’s far from all.

Also, now that I started LH cosmetics, I will always work with other brands as well, I would like to see more partnerships between brands. I think we are all stronger when we do things together.

In the end, everyone wins to be humble and nice. Who even wants  walk around and put themselves above all others? Do they feel good about themselves?

Then I know that some people think that I’m wrong, people throughout my journey has said that I have been too kind. But look where I stand today. And I’m so damn happy and have a clear conscience, then it actually can bother me that I was far too shy in certain situations ..
I’ve been run over sometimes, but it has only made me stronger and I have learned from it!

I post pictures with pride on the internet, I have enough work to do. So if I am blacklisted by the “elite” or not .. I do not care, because I’d still do not like to work with people who judge me whether I blog or not .. it’s just stupid?  I mean, if I do a really great job, why do you have to care if I have a blog?
You can either sit and grin, or pull on a little smile on your face, perhaps pulling a joke, it would do you good. Otherwise, it will bite you in the ass later. Welcome to the future.

Love <3

19:30 | January 9, 2017

Symmetrisk

Symmetry

Allmänt

Jag har fått en del kommentarer kring att jag har ett väldigt symmetriskt ansikte i det senaste eftersom jag börjat lägga upp mer bilder framifrån. Och detta är inget jag själv reflekterat speciellt mycket över innan jag tog bilden ovan, och satte ihop högersidan med högersidan, och vänstersidan med vänstersidan. Så sjukt läskigt ändå..  Rätt kul grej att göra, prova själva 🙂

/I have received some comments on that I have a very symmetrical face in the past since I started to post more images straight forward. And this is nothing I have reflected too much about before I took the picture above, paired the right side together with the right side, and the left with the left . And it’s kinda scary. And you are right. I am quite symmetrical.Try it yourselves! It’s pretty fun!

22:00 | January 7, 2017

Lördagspyssel i sovrummet

Saturday stuff

Allmänt

Idag har jag städat ut julen, och då blev det så himla tomt och mörkt hemma. fick för mig att möblera om lite (sån ryck får jag rätt ofta fyi) och det medförde att jag åkte ut till Mio och köpte ramar och speglar till sovrummet som jag tänkt göra i typ.. två år nu, men inte fått tummen ur arslet än. Jag HATAR att spika eller plugga i väggarna eftersom jag är skitnojig att det ska bli snett

/Today I cleaned out the Christmas, and it became very empty and dark at home. So I rearrange some  stuff (which I do quite often fyi) and I went out to a furniture store and bought frames and mirrors to the bedroom that I should have done like, two years ago.

La ut allt på sängen först för att se hur det skulle bli, såhär gjorde jag även inne på Mio.. haha, försökte hitta nån spot där jag inte var i vägen och möblera ramar.. men det var ju folk överallt, så jag körde på en liten chansning.

/Put everything out on the bed first just to get a feeling..

Det var bara att dra fram the handywoman i mig och försöka att inte göra fel

Och jo, det blev såklart lite fel vilket gjorde att jag inte fick upp grejerna som jag ville.. haha, hade mätt allt på längden, men INTE på höjden, MEN, det gjorde nästan bara att det blev bättre 🙂

Wihoo! Så väggen som stått tom sen vi flyttade in känns SÅ mycket bättre, nu känns det till och med lite hemtrevligt, ska bara in lite konst i ramarna också 🙂

Och så får man hoppas att man inte får en tavla eller spegel i huvet när man sover..

/Wihoo! So the wall that stood empty since we moved in is now done! It feels so much better, now I just have to find some art to fit in

And let’s hope I’m not waking up by getting a mirror or a frame in my head 😛

14:30 | January 3, 2017

2016 recap – Del 2

2016 – RECAP PART 2

Allmänt,HANG WITH ME,Recap

AUGUSTI/AUGUST

I augusti åkte jag och några andra influencers till Köpenhamn för att kolla på lite nylanseringar från Urban Decay. Det var mysigt och även om flyget hem var sjuuukt försenat så hann vi spela in en liten haul på flygplatsen, (och spelade pokemon)

/In August, me and some other influencers flew to Copenhagen to check on some new launches from Urban Decay. It was cozy and although the flight home was super delayed we had time to record a small haul at the airport (and played Pokemon)

Jag sminkade Make up stores visning med looken “Amour” som faktiskt nyss kom ut i butik 🙂
Sen så hjälpte jag Frida Selkirk med lite nya bilder till hennes hemsida.

/I did some makeup at the make up store show, and helped Frida Selkirk out with some pictures for her home page.

Jag blev blond för ett tag, trivdes dock inte ALLS i denna hårfärg. Men detta var bara en del i processen för att få en kall hårfärg.

/I went blonde for a while, and I didn’t like it AT ALL. But This was only a step on the way to get a cool hair color

Hittade min absoluta favoritbryngel från The BrowGal! Sitter som berg hela dagen och tämjer ALLA bångstyriga hårstrån.

/Found my favorite brow gel from the brow gal! 

Sminkade Osccar en kväll, och så var det pride-paraden såklart! Magisk dag!

/I tried a drag queen makeup on my friend Osccar one night, and we walked the Pride Parade. It was such an amazing day!

Favoritlooks från augusti.

/Favourite looks from August

SEPTEMBER/SEPTEMBER

I september gick jag ut med att vi skulle släppa LH Cosmetics, och jag har aldrig varit så nervös som då!

/In september I revealed that I was going to release LH Cosmetics, and I was suuuuper nervous

Jag hade ett grymt samarbete med Björn Axén academy och pratade om hur viktigt det var att välja rätt skola när man utbildar sig till Make up artist.

/I had an amazing collab with Björn Axen Acadamy 

Träffade massa fina vänner!

/I met a lot of friends
Sminkade Kenza för ett omslag med Shape up magazine

/I did makeup on Kenza for a covershoot

Satt i juryn i Makeup SM för typ.. tredje året i rad tror jag.

/I was in the jury for the Swedish championship in makeup

Färgade håret blått!

/I dyed my hair blue

Mina sex favoritlooks under september 🙂

/Six favourite looks from september

OKTOBER/OCTOBER

I oktober lanserade jag LH cosmetics. Har aldrig varit så nervös i hela mitt liv.. kunde inte sova på typ en månad.. Det är det bästa och läskigaste jag någonsin gjort!

/In october I launched LH cosmetics, have never been so nervous in my entire life. Couldn’t sleep for a month. It’s the best and scariest thing I’ve ever done.

Vi hade världens fetaste releasefest när LH släpptes! Jäklar vad glad jag var att så många kom!

/We had the most amazing releaseparty for LH

I samband med släppet var vi också i Borås och hade mingel 🙂

/We also had a mingle in Borås

Jag klippte av mig håret!

/I cut off my hair!

Jag skrev ett inlägg om mina eksem som blev extremt uppmärksammat, bland annat utav tidningen Allure, vilket var jävligt coolt

/I wrote a post about my eczema which got so much positive feedback.. Even the magazine Allure wrote about it.. wich was pretty cool.

Sex favoriter från oktober 🙂

/Six favorites from October

November/November

I November bar det av till London med Daisy Beauty! Det spökade på vårt rum och var allmänt weird på hela hotellet, men vi hade roligt ändå, och som alltid på DB:s resor så lär man sig så otroligt mycket!

/Went to London with Daisy Beauty, our room was haunted and I believe the whole hotel was.. But we had an amazing time anyways. And you always learn a lot on their trips.

LH Cosmetics var med och ställde ut på Big Buzz Awards! Och vi hade inte en tom stol på hela kvällen, tack som fan ni underbara själar som ställde upp och sminkade <3

/LH cosmetics sponsored The Big Buzz awards, and we didn’t have an empty chair in the whole night.

Jag var på Björn Axén academy i vanlig ordning och höll klass om instagram VS fashion-makeup

/I was at Björn Axén Academy and had a class in Instagram VS fashion makeup

Jag vann kategorin “Bästa makeupartist” i Beauty Boulevard

/I was voted as the “best makeup artist” in Beauty Boulevard.

November slutade med en resa till Hawaii med Deodoc där vi spelade in tre filmer för dom. Och trots att det regnade nästan HELA tiden så hade vi det magiskt

/November ended with a trip to Hawaii with Deodoc. We recorded three videos for them, and although it was raining every day during the time we was there, we had a great time.

Favoritlooker i November. Hade inte så många eftersom jag tog ledigt från makeup när jag var iväg.

/Favourite looks in November

DECEMBER/DECEMBER

December började på Hawaii, vi snorklade och fick reda på att det tydligen inte finns ormar på Hawaii, och det är på grund av djuret ovan: En Mungo!

/December started in Hawaii. And we got to know that there is no snakes in Hawaii, due to this little animal: The Mungo!
I december plåtade vi nya bilder till LH cosmetics, samt fick de första proverna på de veganska färgerna som kommer att ersätta Andromeda och Pinwheel så småningom.

/We shot new pictures for LH and got the first samples of our vegan shades that are gonna replace Andromeda and pinwheel.


Sen såklart en utav årets höjdpunkter: Musikhjälpen, jag blev sminkad utav The Hives-pelle och hade glitter i öronen en hel vecka efteråt.

/One of this years highlights: Music aid! I got a full face glitter makeup by Pelle from The Hives.

Sex favoriter från December.  De två första är nog mina favoriter från hela året!

Och om man sammanfattar hela året så ser man att jag inte alls reste lika mycket under andra halvan. Det är såklart helt pågrund utav LH cosmetics och lanseringen, har verkligen lagt all krut på LH efter sommaren och framåt. Mycket mindre pictorials osv. Men hoppas ni ändå tyckt det varit kul att läsa min blogg under året. För även om Youtube blir större och större, så är det bloggen jag tycker är absolut roligast! Jag älskar att skriva och hålla på med bilder. Jag är nog en lite introvert person innerst inne och gillar helt klart att skriva framför att prata.

Det kommer att komma utmaningar under 2017, det är jag säker på. Men jag tänker ta varje utmaning och låta den göra mig till en starkare person!

Hoppas ni gillade min tillbakablick, NU KÖR VI 2017!

/Six Favorites from December. The first two are probably my favorites of the year!

And if I sums up the whole year you can see that I have not traveled as much in the second half. It is of course because of LH cosmetics and the launch 🙂 I felt like I haven’t put as much effort on the blog as usual.. But I hope you still thought it was fun to read my blog during the year. For even if Youtube is getting bigger and bigger, I think blogging is more fun! I love pictures, and to write. I guess I’m a a bit of an introvert person at heart and likes to write before talking.
There will be challenges in 2017, I’m sure about that. But I will take every challenge and let it make me into a stronger person!

Hope you liked this recap. And let’s do 2017!