Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

09:01 | April 30, 2015

Todays look

30april130april230april330april4

Heej! För er som bloggen strular för, funkar det bättre i detta inlägg? Har nämligen inte lagt upp bilderna som ett kollage denna gången. Hoppas det funkar, er feedback betyder mycket 🙂

Idag är det valborg, så kom ihåg att ta det lugnt med alkoholen gott folk! Ingen vill vakna upp med minnesluckor, ångest och huvudvärk. Det är allt som oftast inte värt det. Drick med måtta. <3

Jag har använt/I’ve used
Too faced shadow insurance
Make up store Microshadow Smog
Make up store Microshadow Deadly
Loreal false lash wings waterproof mascara
Depend singel lösögonfransar

Läppar/lips
Anastasia liquid lipstick American Doll

Kinder/cheeks
Anastasia contour kit
Make up store blush Glam rose

34 kommentarer14:30 | April 29, 2015

Ang. L’oréal & Djurförsök

episkin

Loreal får mycket påhopp kring djurförsök. Tyvärr är det svårt att tvätta bort en stämpel när man väl fått den. MEN tiderna förändras och tekniken går framåt, vilket är helt fantastiskt.
Och i och med att jag nu gör ett större samarbete med L’oréal och har gjort det tidigare så vill jag såklart ha vetskap kring detta.
Jag har fått allt detta förklarat sedan tidigare men har nu fått allt nerskrivet och vill förmedla detta till er.
Det cirkulerar mycket felaktigheter kring L’oréal huruvida de djurtestar eller inte. Allt som står i media förstoras ofta upp och en fjäder blir lätt till en höna.
L’oréal HAR, som väldigt många andra kosmetikaföretag djurtestat ingredienser och produkter, men sedan 2013 är det alltså helt förbjudet att marknadsföra och sälja djurtestade produkter inom EU, oavsett var någonstans produkten är testad. Sedan -89 har Loreal forskat på och använt sig utav syntetisk hud för att testa sina produkter och testar alltså inte sina produkter på djur.

Här är några svar från Loreal jag fick häromdagen

Testar L’Oréal fortfarande sina produkter eller ingredienser på djur?

Svar: L’Oréal använder inte djurförsök för att testa varken produkter eller ingredienser, och vi låter inte heller någon annan utföra djurtester åt oss.

Vårt fokus är att erbjuda säkra, effektiva och innovativa produkter till våra konsumenter världen över. I mer än 30 år har L’Oréal-koncernen investerat i utvecklingen av alternativa testmetoder. Detta gjorde det möjligt att använda alternativa testmetoder långt innan den europeiska lagstiftningen förbjöd djurförsök (Mars 2013). L’Oréals “EPISKIN” är en rekonstruerad hud, som godkänts av EU, och en alternativ testmetod vi använder sedan 1989 för test av både ingredienser och produkter. Besök gärna http://www.invitroskin.com/ för att läsa mer.

Idag har vi också en stor mängd data om ingredienser, vilket gör det möjligt att förutspå en ingrediens potentiella hälsofara, med så kallade “Predictive Methods”.

Men produkten/ingrediensen kan alltså ha testats i ett annat land utanför Europa?

Svar: Förbudet i EU är ett marknadsföringsförbud av djurtestade produkter vilket betyder att produkter som testas på djur – oavsett var – inte får säljas i Europa.

Testar ni på djur i Kina?

Svar: I det specifika fallet med Kina, så är det tillsynsmyndigheten i Kina som utför djurtester på alla kosmetiska produkter innan de släpps på marknaden. Vi tycker att dessa tester är onödiga men kan inte förhindra dem. L’Oréal har inrättat en anläggning för rekonstruerad hud, speciellt för asiatisk hud, och vi deltar i utvärdering av dessa metoder med lokala myndigheter, för att producera hudmodellerna lokalt och göra dem tillgängliga också för andra företag. Vi har delat vår kunskap om alternativa metoder med de kinesiska myndigheterna, inklusive utbildning vilket har lett till att myndigheterna nu har tagit ett första steg mot en validering av våra alternativa metoder i November 2013.

Hur känner ni? Känner ni att ni har fått klarhet i ämnet?
Har ni fler frågor kan kanske inte jag svara på dem eftersom jag absolut inte är någon expert på området.

(detta är inget sponsrat inlägg från L’oréals sida utan är skrivet helt på eget initiativ)

 

/Loreal gets a lot of attacks on animal experiments. Unfortunately, it is difficult to wash away a stamp once you got it. But times change and technology advances, which is absolutely amazing.

And as I am doing a collaboration with L’Oreal, I want to have knowledge about this.
I’ve got all this explained previously, but has now got everything written down and want to tell you about this.
It circulates a lot of errors on L’Oreal whether the animal testing or not.
L’Oréal DID use, as very many other cosmetic companies animal testing for ingredients and products, but since 2013, it is forbidden to market and sell animal-tested products in the EU, regardless of where the product is tested. Since -89 is Loreal researched and used a synthetic skin to test their products and thus do not test their products on animals.

Here are some answers from Loreal I got the other day

Do L’Oréal still test their products or ingredients on animals?

Answer: L’Oréal does not use animal testing to test either products or ingredients, and we do not someone else perform animal testing for us.

Our focus is to provide safe, efficient and innovative products to our consumers worldwide. For more than 30 years, the L’Oréal Group has invested in the development of alternative test methods. This made it possible to use alternative methods of testing long before European legislation prohibiting animal experiments (March 2013). L’Oréal’s “EPISKIN” is a reconstructed skin, as approved by the EU, and an alternative testing method we use since 1989 for testing of both ingredients and products. Visit http://www.invitroskin.com/ to learn more.

Today we have a large amount of data on ingredients, making it possible to predict an ingredient potential health hazard, the so-called “Predictive Methods”.

But the product / ingredient can be tested in a country outside Europe?

Answer: The ban in the EU is a marketing ban on animal-tested products, which means that products that are tested on animals – no matter where – may not be sold in Europe.

Do you test on animals in China?

Answer: In the specific case of China, it is the regulatory authority in China that perform animal testing on all cosmetic products before they are released on the market. We think that these tests are unnecessary but can not prevent them. L’Oréal has set up a facility for reconstructed skin, especially for Asian skin, and we participate in the evaluation of these practices with local authorities, to produce skin models locally and make them available for other companies. We have shared our knowledge about alternative methods with Chinese authorities, including education, which has led the authorities have now taken a first step towards a validation of our alternative approaches in November in 2013.

How do you feel about this? Do you feel that you have received clarity on the subject?

(This is not a sponsored post)

55 kommentarer09:01 | April 29, 2015

Todays look

29april

Filmade denna look, och såg att JAG GLÖMT SÄTTA PÅ MIKROFONEN!!! GAAAH, jag blir galen!!
Jag får hoppas att det går att göra något med den iallafall, kanske göra en film utan ljud helt enkelt.

Jag har använt/I’ve used
Kat von d inkliner Dali
Kat von d inkliner Trooper
Loreal False lash wings waterproof mascara
NYX wicked lashes corrupt

Läppar/lips
Make up store lipstick Champagne

Kinder/cheeks
Youngblood lunar dust twilight
Diorblush Happy cherry
Anastasia contour kit

9 kommentarer21:51 | April 28, 2015

Problem med bilder i bloggen

bild

Hej på er!
Jag vet så väl att det är problem för många att se bilderna ordentligt i bloggen. Och jag vet inte riktigt varför, men troligtvis är det för att jag lägger upp kollage och sparar mina bilder i väldigt hög kvalitét på datorn.
Jag ska verkligen försöka lösa detta, alternativt sänka kvalitén, men det känns inte heller så roligt.

Är det någon som det funkar som det ska hos? Hos mig är det nämligen inga problem alls.

Pussokram!

 

66 kommentarer
14:30 | April 28, 2015

Nagellacket som släpper igenom 30% mer syre

451

Depend har kommit ut med en ny serie lack: o2-serien, som släpper igenom 30% mer syre till din nagel än vad det genomsnittliga lacket gör tack vare en speciell teknologi.
Lacken blir inte randiga, de torkar fort och missfärgar inte din egen nagel.

En färg jag tror kommer gå som smör i o2-serien är nummer 451 som är en underbar nude-nyans som passar även den ljusaste hyn.
Lacket är fulltäckande vilket också står på flaskan (jag har målat två lager och då har jag mörkrött gel-lack under)

Depends o2-serie Finns på kicks åhléns & kronans apotek

/Depend has come out with a new series of nail polish: the o2 series, which lets through 30% more oxygen to your nail than the average polish does thanks to a special technology.
they dry quickly and does not stain your nails.

A color I think will sell this spring/summer is number 451 which is a wonderful nude shade wich suit even the lightest complexion.
451 gives full coverage, which also says on the bottle (I have painted two layers and I have dark red gel lacquer underneath)

 

8 kommentarer