Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

14:20 | May 27, 2018

Can we talk about performance anxiety?

Jag har varit befriad ifrån psykisk ohälsa i största delen av mitt liv och är inte en speciellt ångestig person av mig, vilket är ett fantastiskt privilegie jag haft.
Ja, jag har bränt ut mig och på det sättet känt ångest, press och extrem stress. Men det under en väldigt kort del av mitt liv om man jämför sig med många andra som lever med ångest och psykisk ohälsa hela tiden.
Någonting jag dock ALLTID har lidit av är prestationsångest.
Prestationsångesten kan slå till överallt..i skolan, kring ens utseende, ens förhållande, jobb.. Ni vet när tanken “Jag kunde gjort bättre” “tänk om de tror….”
Jag har alltid känt att jag måste vara bäst i saker jag gett mig in på och har otroligt höga krav på mig själv vilket gör att jag ofta känner stress, blir väldigt nervös, osäker och mår dåligt över saker där jag känner att jag inte kan prestera 100%
Prestationen över att jag tror att andra tänker att jag ska vara på ett speciellt sätt, och så lever jag kanske inte upp till deras förväntningar, är skitjobbigt.

Ja. Jag lider av duktig-flicka-syndromet, och har alltid velat vara alla till lags och velat göra allt till 120% för att göra alla nöjda och glada. Kan jag inte göra det så kommer den där känslan i kroppen, och jag struntar nästan hellre i det, än att göra det hälften så bra än vad jag tänkt från början.
Jag tror det grundar sig i att jag som liten aldrig kände att jag var riktigt bäst på någonting, jag var bra på många saker, men aldrig bäst. Och jag ville nog så gärna vara bäst på någonting. Det kändes som att alla hade så lätt för allt, medan jag fick kämpa som ett as för att komma upp till samma nivå..
Idag så slår det mig att.. De andra kanske kämpade precis lika hårt, och trodde JAG hade lätt för saker? vem vet? För det pratades aldrig om prestationsångest och stress när jag gick i skolan. 

Jag har egentligen aldrig sett detta som ett problem, tills jag faktiskt förstod att det faktiskt har blivit ett problem som orsakat en del helt onödig stress för mig.
VARFÖR har en så höga krav på sig själv egentligen?
Det är helt omöjligt att göra alla glada, det är än mer omöjligt att prestera till 120% överallt, hela tiden.

Jag tror aldrig att jag kommer bli av med min prestationsångest helt och hållet, jag jobbar på den, och tror att den till viss del är bra, precis som att lite stress är bra för att prestera. Jag tror faktiskt att en kan bli kompis med sin prestationsångest om en bara kan hantera den. Till viss del. Men vi måste prata om det!

En stor skillnad i min prestationsångest är att jag kan prata om det nu, inom LH så är vi extremt öppna kring hur vi mår och stöttar varandra för att jobba mot en bättre arbetsmiljö just när det gäller stress och prestation i ett litet företag som vårat. Och jag älskar den öppenhet vi har inom företaget! Så borde det vara överallt!
Jag har valt att vara öppen med min stress och prestationsångest nu, för jag vägrar se det som tabu. Detta har gjort det lättare för andra att vara öppna med sina problem, och prata om det, vilket gör att vi kan hjälpa varandra, stötta och prata öppet i företaget hur vi ska göra saker och ting bättre.
För jag vet att detta är ett stort problem för många människor, och orsakar SÅ mycket onödig psykisk ohälsa.

Lider du av prestationsångest? Skriv gärna till mig, eller sätt dig och prata med någon du litar på.
Har du tips på hur en blir av med sin prestationsångest? Ge oss dina tips!
Och så tycker jag ni ska lyssna på Ångestpoddens senaste avsnitt om just prestationsångest HÄR

 

ENGLISH:

I have been free from mental illness in my life and am not really an anxiety person, which is a fantastic privilege I’ve had.
Yes, I have been burned out and in that way felt anxiety, pressure and extreme stress. But for a very short part of my life if you compare with others who live with anxiety and mental illness all the time.
One thing I’ve always suffered from, is performance anxiety.
The performance anxiety can come any time, anywhere .. in school, around one’s appearance, relationships, work .. 
I have always felt that I have to perform 100% and have incredibly high demands on myself, which makes me feel stressed and nervous when I THINK that I don’t live up to peoples expectations

Yes. I’m suffering from the good-girl syndrome, and I’ve always wanted make everyone happy and satisfied.
I think that is grounded in when I was little, I was never the best in anything, I was good at many things, but never the best.
I really wanted to become the best!  It felt like everyone was so easy for everyone, while I had to fight to get up to the same level ..
Today, I thought about it .. The others might struggle just as hard, and maybe thought I was the one that thought everything was easy? who knows? Because no one ever talked about performance anxiety and stress when I went to school.

I have never really seen this as a problem until I realized that it has actually become a problem that caused unnecessary stress to me.
WHY do we have such high demands on ourselves?
It’s absolutely impossible to make everyone happy, it’s even more impossible to perform 120% everywhere, all the time.

I  think I’ll never get rid of my performance anxiety, I’m working on it, and in small amounts, I think it’s a good thing, just like some stress is good for performing. 

A big difference in my performance anxiety is that I can talk about it now, within LH, we are extremely open on how we feel and support each other to work towards a better work environment in a small company like ours. And I love the openness we have in the company! It should be like that everywhere!
I have chosen to be open with my stress and performance anxiety now, because I refuse to see it as a taboo. This has made it easier for others to be open with their problems, and talk about it, which means we can help each other, support and talk openly in the company how to do things better.
Because I know this is a big problem for many people, and causes so mych unnecessary mental illness among people.

Do you suffer from performance anxiety? Please write to me or talk to someone you trust.
Do you have tips on how to get rid of performance anxiety? Give us your tips!
And so I think you should listen to the Swedish podcast Ångestpodden and their latest episode about performance anxiety HERE


10 kommentarer10 kommentarer om “Can we talk about performance anxiety?”

  I’m alot like you. Never had to struggle with any mental health problems exept stress and some anxiety cauded by it. I’m also very talkative and open person and I hardly ever get shy… But when I’m on stage to give a speech or a presentation I get very stressed and anxous. I’ve tried to calm my self by focusing on talking slowly so my mouth doesnt start to blabber some nonsens just because I’m anxous. It has helped me a little and I dont feel terrible afterwards. Also I remember whst I have talked when I yry to talk slowly 😀

  Reply

  I hear you! Har alltid lidit av prestationsångest. Den gör att jag får låg självkänsla eftersom jag aldrig blir helt nöjd. Till exempel nu sitter jag med presentationen om min masteruppsats på tisdag. Rimligtvis borde jag ju vara sjukt nöjd med mig själv att jag har klarat av att skriva en masteruppsats. Men istället fylls jag av tvivel att jag kunde gjort lite mer, lite bättre. När ska man någonsin bli nöjd med sig själv och sina prestationer?!

  Det finns inga fördelar med att vara för självkritisk. All energi som går åt till det alltså..

  Reply

  Jag tycker du ska vara svin nöjd med att ha skrivit en masteruppsats! Wow säger jag! Men jag förstår dig helt. Prestationsångesten ligger där som en liten ovän och gnager i huvudet på en jämt.. så himla dumt!

  Reply

  Jag har prestationsångest i mitt yrke som fotograf. Det har också lett till förväntansångest som jag lider ganska mycket av. Känner ofta att jag kunnat göra lite till, lite bättre. Att jag inte är på den nivå jag vill vara etc. 🙁

  Reply

  Cred till dig som vågar ta upp det här ämnet!
  Det är SÅ otroligt viktigt att vi vågar bli mer öppna och vågar prata om det, precis som du skriver!

  Reply

  Känner ABSOLUT igen mig. Har just prestationsångest som kommer och hälsar på ibland och precis som du har jag valt att prata högt om den i mina kanaler (exempelvis här: http://www.bossbloggen.se/tag/prestationsangest/) eftersom jag tycker det är viktigt att lyfta ämnet. Det är helt fantastiskt att få bygga sitt eget arbetsliv utifrån sitt intresse som vi gör men det innebär inte alltid att det är enkelt eller ständigt rosenskimrande precis som vilket annat jobb som helst 🙂

  Reply

  I was the same, I have always felt not good enough in school. I have always taken the second or third spot. I felt it even with the relationship with my parents, they are great but there were times when I did not felt like my problems even mattered. But this gave me important lessons as I grew up. I embraced that is not necessary to be the best, but to be happy. Be happy with what you do and how you do it. Be proud of who you are and of that you can actually do sooo many things if you want to. I will stop here before it turns out in one of these ultra positive speeches😀

  Reply

  Prestationsångest ihop med låg självkänsla under många år ledde tyvärr till både utmattning och depression för mig. Den där känslan av otillräcklighet är verkligen inte hälsosam och det är jätteviktigt att vi vågar prata om det, för det är ju bara tankar, men oftast behövs det en röst utifrån för att hjälpa oss se att det inte är sanningar. Det är ju lite ironiskt också att det ofta är väldigt högpresterande personer som har mest prestationsångest… Är otroligt glad att jag lärt mig hur jag ska jobba med mina tankar nu och hoppas att slippa hamna i den där känslan av otillräcklighet igen. Hoppas du hittar dit också, för det du gör är fantastiskt!

  Reply

  Och det där med att man måste vara just BÄST, vad betyder ens det, och vem bestämmer vad som är bäst? Vi värderar liksom en del saker i vårt samhälle, medan andra (också väldigt viktiga saker/egenskaper) inte anses vara alls lika viktiga.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Jag accepterar villkoren som finns här