Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

19:01 | October 20, 2019

Update on my Therapy | Timeline

Nu har jag gått några gånger hos min psykolog och det börjar bli lättare och lättare att prata.
Jag har även börjat tänka lite annorlunda och känner mig ändå lite lugnare, i vissa avseenden. Aida (vår VD) säger även att jag har en helt annan energi nu än vad jag hade bara för några veckor sedan..
Vi har ju som sagt kommit fram till att min stress beror mycket på att jag bär på mycket känslor, inte bara på mina egna, utan jag tar in andras känslor och bär dom inom mig själv, vilket tar otroligt mycket av min energi och ger mig mycket inre stress. Och där har jag fått tipset att när jag inte kan göra något åt situationen, så ska jag skriva ett brev till den personen/personerna om hur jag känner och varför. Men behöver sedan inte skicka detta om jag inte vill, men kan absolut göra det också. Detta gör att jag får ut känslorna på papper (eller i datorn) och på nåt sätt lägger dom där och slipper bära dom på insidan. Och det makes sense. Jag har ju alltid skrivit dagbok just därför. Men har glömt av det lite. Så det är nog en viktig del i min rehabilitering.
Jag har faktiskt också sett till att prata med folk istället för att få ut det som finns på insidan. Jag har också även skrivit en del brev som jag inte skickat. Och jag måste säga att saker känns lättare, den där tryckande stressen är inte lika påtaglig. Måste få detta som en rutin!

Vi har också börjat rita upp en tidslinje på bra och dåliga händelser som kan ha präglat mitt liv från dess att jag föddes tills nu.
Denna blev vi aldrig klara med, för jag började prata om annat som vanligt, men kan säga att typ alla specifika minnen är från dess att jag är 16 och uppåt… Får se vad som händer på onsdag, om vi forstätter tidslinjen. För jag är så spänd på att se vad jag får för verktyg för självkänslan och prestationsångesten!

ENGLISH:
I have gone to my psychologist a few times and it is getting easier and easier to talk.
I have also started to think a little differently and feel a little bit more calm in some situations. Aida (our CEO) also says that I have a completely different energy now than I had just a few weeks ago ..
After all, we have come to the conclusion that my stress is very much due to the fact that I carry a lot of emotions, not just my own, but I take in the feelings of others and carry them within myself, which completely drains me and stresses me out.
I’ve got one tool to work with on that: If someone  is stressing me out and I can’t do anything about it I should write a letter to that person (s) about how I feel and why. But then don’t have to send this if I don’t want to, but I can do it if I want to. This means that I get the feelings down on paper (or in the computer) so I don’t  have to carry them on the inside. And it makes sense. I always wrote diary for that very reason. But have forgotten about it a bit. So that’s probably an important part of my rehabilitation.
In fact, I also made sure to talk to people instead of getting out what’s on the inside. I also wrote some letters that I did not send. And I have to say that things feels easier. I need to get this into my daily routine!

We have also started to draw a timeline of good and bad events that may have affected my life from the time I was born until now.
This we didn’t finish because I started talking about something else, but all specific bad memories are from when I was 16 and up …
Let’s see what happens on Wednesday, if we continue the timeline. Because I am so excited to see what I get for tools for self-esteem and performance anxiety!


2 kommentarer2 kommentarer om “Update on my Therapy | Timeline”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Jag accepterar villkoren som finns här

  • Detta är så intressant att läsa! Hoppas du fortsätter känna dig bekväm med att dela med dig. 🙂

    Reply
  • Hoppas du fortsätter att dela med dig av såna här inlägg ♥

    Reply