Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

17:01 | August 6, 2020

The Biggest makeup trends of AW20

 

Embellishments and rhinestones:
This fall is finally the time to glitter! Let’s put rhinestones and foil all over our faces, go full on, more simple, whatever floats your boat! I would love to go full face every day!
I absolutely love this trend.
I love to get my crystals from craft stores like Panduro here in Sweden.

Tips:
use lash glue to make the crystals stick. I prefer a latex free glue because it’s more gentle on the skin.
Latex free glue from Depend HERE (reklamlänk/adlink)

Instagram-tips: @Olgadann often uses rhinestones in her makeup, she is also an incredible artist and photographer!

Gothic is back
Hello? Was goth ever out of fashion to begin with?
This fall the goth look is back on trend. Glam goth, punk goth, everything goth. I love this because you can really experiment with this look in so many ways.

Tips: Don’t be afraid of doing bold lips and eyes at the same time

Instagram-tips: @Rryuukm & @Succucus are doing amazing bold looks that you need to check out!

Bring out the black eyeliner
Smudge it, line it, blend it! The black eyeliner has always been a key product in my makeup bag and will always be.
This fall the black eyeliner I back, in all forms!
If you feel like a liquid eyeliner is tricky for you, try with a soft kajal, blend it with a brush and set it with a black eyeshadow or translucent powder.

Tips: Linda Hallberg Black Core Crayon HERE (reklamlänk/adlink)
Suva Beauty Hydra Liner Grease HERE

Colorful Art eyes
Paint your eyes in the colors of the rainbow, let the brush sweep over your most colorful palettes and there you have it!
Let your eyes be the canvas of an abstract painting and feel free to let your inner child out. This look is about playing with colors. No rules. Just have fun!

Tips: Linda Hallberg Mood Crayons HERE
Viseart Editorial Brights Palette HERE

Instagram tips: Go check out @Rowisingh for absolute GORGEOUS colorful creations

Over Liner
This is not about overlining lips, but creating another eyeliner, over your regular eyeliner… as if regular eyeliner isn’t hard enough. But with some good practice you will pull this off!
This is a really cool look that makes your eyes look bigger with one extra stroke of eyeliner!

Tips: try to sketch out that over liner with an eyeshadow before you go over with your eyeliner, it’s easy to remove and you can go back and forth as many times you want without irritating your eyelids.
Linda Hallberg Core Crayon Kit HERE (reklamlänk/adlink)

Instagram Inspiration: Check out @KatieJaneHughes 

Red Lips
Who doesn’t love a red lip? My best tip in the morning if I’m tired is not to bother with a tricky eye makeup, but instead doing a bright red lip. It makes me feel more awake in a second and I always feel a bit more like a boss lady with a red lipstick on!

Tips:
Linda Hallberg Anger Mood Crayon HERE (reklamlänk/adlink) & Fantastick Lipstick Bullseye HERE (reklamlänk/adlink)
Milani Amore Satin Matte Cream Lipstick 10 Satin HERE (reklamlänk/adlink)

0 kommentarer17:01 | February 4, 2020

What will characterize us in 2041?

(bilder från Google)

Trender… de kommer och går som vi alla vet, och vi har haft en jäkla massa trender inom beauty under åren.
Just nu är det bryn, contouring och full on glam..
vi skrattar däremot åt det puffiga permanentade 80-tals-håret, 90-talets “brunkrämsrand”, ljus frostig ögonskugga upp till ögonbrynen, och klär gärna ut oss i tidsenliga kläder på temafester osv. Det finns liksom alltid något som kännetecknar varje årtionde!
Numer går ju trenderna ihop lite och vi ser inte lika starka trender, men det finns ändå några.

Hur tror ni att folk kommer klä ut sig om 20-30-40 år för att härma oss? Vilket kommer liksom vara vår tids kännetecken år 2041 på en maskerad med temat 2010-talet?

ENGLISH:

Trends … they come and go as we all know, and we have had a lot of trends in beauty over the years.
Right now it’s brows, contouring and full on glam ..
on the other hand we laugh at the puffy curly 80’s hair, 90’s way too dark foundation, light frosty eyeshadow up to the eyebrows, and gladly dress up in at theme parties.
There is something that characterizes every decade!

Nowadays, the trends are not THAT strong, but there are still some.

How do you think people will dress up in 20-30-40 years to imitate us? Which trend will characterize 2010 at a theme party year 2041?

 

3 kommentarer16:30 | November 12, 2019

Why is it so expensive to hire a makeupartist?

Jag såg en video i morse som jag tyckte var right on the spot! Kolla om ni kan se videon HÄR (annars får jag försöka länka den på nåt annat vis)
Det är en video om hur en person lagar sin osynliga mat med det “esposure” den fick för jobbet som den gjorde gratis.
Det är ofta stora företag och tidningar som erbjuder jobb för “Exposure” och säger “det är bra för dig att synas med oss”

Jag har gjort många jobb gratis, just av anledningen att “det är bra för mig” eller helt enkelt för att de är kul jobb, och jag har också haft det privilegiet att faktiskt kunna jobba gratis ibland, vilket långt ifrån alla kan.. MEN, ALLA måste också komma ihåg att sätta ett värde på sig själva och den utbildning, material samt såklart erfarenhet och ev. spetskompetens som man har.

Varför kostar det egentligen så mycket att anlita en makeupartist, stylist, fotograf osv?
Jag ska utgå från min erfarenhet som frilansande makeupartist då jag inte har lika bra koll på tex. Stylister och frisörer, men principen är ändå densamma.

 

 • Först och främst så är en makeupartistutbildning icke gratis.. den kan kosta 60-70 000 och uppåt om man går sin utbildning efter gymnasiet
 • Jag börjar jobba sekunden efter jobbet bokats in. Jobbar jag med en känd person vill jag gärna göra lite research på vad personen brukar ha för smink i vanliga fall, och är det ett jobb för ett företag sätter jag mig och börja rita face charts utefter vad företaget tänkt sig. Är personen vegan? använder bara veganska, cruelty free produkter? detta är sånt jag få ta med i beräkningen, och får lägga ner tid på att researcha.
 • Researcha efter de absolut bästa produkterna till torr/oljig/kombinerad hud, vad funkar bäst på röda mattan? vilken primer är bäst? det är en himla massa produktresearch som aldrig tar slut eftersom det hela tiden kommer nya grejer på marknaden.
 • Jag måste såklart se så att jag har allt material hemma jag behöver. Har jag inte det så måste jag ge mig ut på shoppingtur, vilket oftast blir rundor på stan eftersom jag inte vågar lita på att posten kommer i tid om det är bråttom.
 • kvällen innan jobb packar jag min väska och bockar av så att jag har med mig allt jag behöver. Packar även ner saker som nål/tråd, mensskydd, tejp, ögonmasker, extra mobilladdare, lite snacks, osv då detta är saker som alltid någon behöver.
 • Klockan ställs ofta tidigt, och jobbet kanske inte alltid är i den stad jag bor i, vilket ibland kan kräva flera timmar på vägen innan jag  kommer fram till mitt jobb. Ofta är det också jobb på helger och på obekväma arbetstider, i obekväma arbetspositioner och med dåligt ljus
 • Väl på jobb gör jag av med material i form av smink, engångsborstar, lösfransar, tops, pads, handsprit, rengöringar, krämer, masker..
 • Åker ofta hem sent, och beroende när jag började så kan det ibland gått över 14 timmar från dess att jag lämnade hemmet tills jag kommer hem igen
 • Väl hemma måste ALLT renöras, penslar tvättas ordentligt, handdukar tvättas, neccesärer rengörs, produkter torkas av så att allt är rent och fint tills nästa jobb. Makeup är ju hygienartiklar, så när något är gammalt så slängs det och byts ut till nya produkter, som förstås inte är gratis då jag vill jobba med BRA produkter jag vet att mina kunder tycker om.
 • Tar något slut så måste det fyllas på till nästa jobb, vilket betyder mer shopping och pengar läggs på nya produkter, hygienartiklar osv.
 • Som egenföretagare så betalar man ju såklart skatt, arbetsgivaravgift osv. och jag måste precis som alla andra betala hyra, äta mat, och köpa toapapper. därför, för att kunna ta ut en vettig lön så KAN jag inte göra en sminkning för 300 spänn på en timme.. Det går inte. Det som är en timmes jobb för kunden, ÄR INTE en timmes jobb för makeupartisten. Jag vet inte huuuur många gånger jag fått höra “men det tar ju bara en timme”….
  300 spänn på faktura för mig är knappt 150 spänn ner i min ficka.. för 150 spänn kan jag knappt få en bra ny mascara för till mitt kit om den tar slut

 

Så, vill du anlita en specifik makeupartist, stylist, eller frisör och har specifika krav, så måste du respektera dennes kompetens och vad den tar betalt, annars, som Ida skriver i sitt fantastiska inlägg, får du sänka dina krav och kanske inte anlita den person med exakt den kompetens du söker, eller göra makeupen själv.

För även om det är världens bästa och roligaste jobb, så jobbar jag inte gratis “för att det är kul”

Läs gärna Idas Inlägg HÄR

 

ENGLISH:

I saw a video this morning that I thought was right on the spot! See if you can watch the video HERE (otherwise I may try to link it in some other way)
It is a video about how a person prepares their invisible food with the “exposure” they got for the job they did for free.
Often large companies and magazines offer jobs for “Exposure” and say “it is good for you to be seen with us”

I’ve done many jobs for free, just because “it has been good for me” or simply because they are fun jobs, and I’ve also had the privilege of actually being able to work for free sometimes, which far from everyone can .. BUT, EVERYONE also has to remember to value themselves and the education, materials and of course experience and possibly. excellence that one has.

Why does it cost so much to hire a makeup artist, stylist, photographer, etc.?
I will talk from my experience as a freelance makeup artist.

 • First and foremost, a makeup artist education is not free .. it can cost 60-70,000SEK and more if you attend your education after high school
 • I start working the second after the job is booked. If I work with a celebrity, I would like to do some research on what kind of makeup the person usually wears, and if it is a job for a company, I sit down and start drawing face charts according to what the company have asked for. Is the person vegan? using only vegan, cruelty free products? this is the kind of things I have to include in the calculation, and have to spend time researching on.
 • Research the absolute best products for dry / oily / combined skin, what works best on the red carpet? which primer is the best?
  There is of a lot of product research that never ends because new stuff is constantly coming out on the market.
 • Of course, I have to make sure I have all the material I need. If I don’t have it then I have to go on a shopping trip
 • The night before the gig I pack my bag and check so that I have everything I need. I also packs things like needle / thread, tampons, tape, eye masks, extra mobile chargers, some snacks, etc. as these are things that always someone needs.
 • The clock is often set early, and the gig may not always be in the city I live in, which can sometimes require several hours on the road before I arrive at my gig. Often there are also gigs on weekends and on uncomfortable working hours, in uncomfortable work positions and with poor lighting.
 • Once at work, I use makeup, lashes, qtips, pads, sanitizer, cleansers, creams, masks ..
 • I Often go home late, and depending on when I started, it can sometimes be over 14 hours from when I left home until I get home again
 • Once at home, EVERYTHING needs to be cleaned, brushes washed properly, towels washed, makeup bags cleaned, products cleaned off so that everything is clean and nice until the next gig. Makeup is, after all, hygiene items, so when something is old it is thrown out and replaced with new products, which of course is not free as I want to work with GOOD products I know my customers like.
 • If I run out of something, I must get a new one for the next job, which means more shopping and money is spent on new products, hygiene items, etc.
 • As a self-employed person, of course, you pay taxes, employers’ fees, etc. and I have to pay rent, eat food, and buy toilet paper just like everyone else. therefore, to be able to take a reasonable salary I CANNOT do a makeup for 30 dollar in an hour .. It is not possible. What is an hour’s job for the client is NOT an hour’s job for the makeup artist. I do not know how many times I’ve heard “but it only takes an hour” ….
  30 dollars on invoice for me is like 15 dollars in my pocket .. for 15 dollars I can barely get a good new mascara for my kit if it runs out.

So, if you want to hire a specific makeup artist, stylist, hairdresser or photographer and have specific requirements, then you have to respect their skills and payment, otherwise, as Ida writes in her fantastic post, you have to lower your requirements and maybe not hire it person with exactly the skills you are looking for, or do the makeup yourself.

Because even though it is the world’s best and most fun job, I don’t work for free “because it is fun”

Please read Ida’s Post HERE

 

5 kommentarer16:01 | October 26, 2018

A letter to the cyber bullies

Att vara en influencer är ett fantastiskt jobb på alla sätt. Du får göra det du tycker är kul, och tjäna pengar på det. Najs, ellerhur.. men det finns baksidor såklart. Som med ALLA.ANDRA.JOBB.
Bara det att du här råkar vara en mer eller mindre publik person, och att det kan slå tillbaka lite värre.
Jag har under en tid studerat detta då jag är intresserad av kulturen på internet och hur folk bemöter varandra och influencers på nätet. Och vill ge en liten känga och tankeställare till dig som inte kan bete dig online.
Jag själv upplever inte mycket näthat tack och lov. Men blir otroligt illa till mods när jag ser hur andra personer bemöts på nätet, många av dessa är mina vänner, och jag vill stå upp för dom! För det är aldrig okej att mobba någon online, eller i verkligheten för den delen.

Detta inlägg är alltså riktat till dig som NÄTMOBBAR andra personer,  som kanske borde tänka till en extra gång innan du postar kommentarer till eller om en person. Eller till dig som är förälder: har du koll på vad dina barn gör på internet? Kanske ni borde sätta er ner och prata om att det inte är okej att mobba eller skriva elaka saker till folk på internet.
(Viktigt: för att inte texten ska misstolkas, så förenklade jag lite. När jag skriver “NI” menar jag inte majoriteten av er följare, utan dig som faktiskt mobbar på internet, med “VI” så menar jag specifikt i detta inlägg influencers och offentliga personer, men detta appliceras självklart också på alla personer som får utstå nätmobbning och mobbning i allmänhet) 

 

Som Influencer jobbar du oftast alla dagar i veckan, alla dagar om året, dygnets alla timmar. Du ligger kanske under ett kontrakt som gör att du måste posta vissa saker under viss tid osv. Precis som med vilket jobb som helst. Kontrakt är lika bindande för en influencer som för dig som har kontrakt med jobbet inom te.x kommunen eller sjukvården.
Skillnaden här är att ni kräver svar och feedback från oss dygnet runt, annars blir ni sura och tycker att vi är ignoranta snorungar eller dåliga människor som aldrig svarar, vilket vissa av er gärna glatt kommenterar också.
Vi måste enligt er hålla koll på ALLT, hela tiden, eftersom ni granskar allt vi gör, och ni letar ständigt efter det där LILLA LILLA felet, bara för att sätta dit oss.
Om vi RÅKAR glömma annonsmärka någonting, eller RÅKAR hamna på bild med “fel” person.. då jävlar Blir det shitstorm på internet och våra namn hamnar på olika skvallerforum där ni pratar OM oss, 0ch där vi inte ens har chansen att få stå upp för oss själva. Hade du tyckt det varit härligt att läsa en hel diskussion om dig själv om vilken dålig människa du är pga att du råkat göra fel på ditt jobb? Och inte ens få chansen att be om ursäkt för att du råkat göra ett misstag?

Alla människor gör misstag, har känslor, vi som jobbar som influencers kan inte ha koll på allt hela tiden, det är heeeeeelt omöjligt.
Fler och fler går in i väggen pga att de inte orkar längre, det blir för mycket.
Har det inte gått lite för långt? Vad kräver ni egentligen av en människa bara för att hen är “känd”? Att hen ska kunna bli kontaktad 24/7, alla dagar i veckan och samtidigt kunna ha ett liv vid sidan av? Blir ni då även sura på att er favoritklädbutik inte har öppet på söndagar? Eller efter klockan 18 på kvällen? går ni då och skäller ut personalen som jobbar där och säger att de är dåliga människor?

Jag förstår att folk går in i väggen, jag förstår att folk inte tycker det är kul längre. Skaparglädjen dör helt enkelt pga stressen som nätmobbningen medför.
För mycket hat och negativa kommentarer bryter tillslut ner vilken människa som helst, hur stark hen än är. Ingen vänjer sig någonsin vid elaka kommentarer. och ingen SKA NÅGONSIN vänja sig vid elaka kommentarer eller nätmobbning.

Podden Alla Våra Ligg tex, fick sluta på youtube pga alla vidriga kommentarer de fick av människor, hur sjukt är det? De blev mobbade till den grad att de fick sluta sitt jobb.. är inte det ganska skevt?
Varför är det så viktigt för er att vara elaka mot människor online? Varför beter ni er som barn i en sandlåda så fort ni sitter bakom en skärm där ingen kan se er? Eller jo, det är faktiskt ganska enkelt att kolla upp en IP-adress. Så vi kan se er!

 

Inlägget är som sagt baserat på saker jag ser dagligen i sociala medier, kommentarsfält, forum,  jag har pratat med vänner och personer som är otroligt trötta på dessa ständiga hökögon till nätmobbare de har på sig dygnet runt, att de knappt vågar vara ute längre pga att de blir granskade HELA TIDEN. Helt plötsligt ska de vara robotar.  Robotar som ska vara till er tjänst dygnet runt.
Skulle du som nätmobbar själv vilja ha det så?

Jag blir så ledsen när jag ser härliga, genuina och starka personer som har kämpat så länge för det de brinner för, men tillslut inte längre orkar pga all nätmobbning och skit dom får, när de ber på sina knän till sina följare att sluta vara elaka mot dom. Att de tappat motivationen att inspirera andra pga att de ständigt blir misstrodda och missförstådda. Är det så vi vill ha det? Är det denna kulturen vi vill ha på internet?

Nej, det är dags att ni slutar mobba folk nu.
Tänk efter lite, eller nej, inte lite, tänk efter mycket!

 

Jag vill i slutändan ge all cred och kärlek till alla er fantastiska följare som sprider kärlek och pepp till influencers och till varandra! Ni är ett så jävla bra föredömen för alla! Jag älskar er för det!  Vi måste fortstätta att stötta varandra på internet och sluta sprida negativitet omkring oss! <3

Och det sjuka är.. att det tog så jävla lång tid för mig att ens VÅGA publicera detta inlägget. För tänk om någon kommer misstolka hur jag skrivit mitt inlägg, ta det på fel sätt, hata på det, eller skriva något dumt till mig nu…
Men nu har jag postat det. och jag hoppas att någon kan ta till sig mina ord.

 

ENGLISH Version will come later.

13 kommentarer
16:30 | September 29, 2018

Who would you have dinner with? and Why?

Vi hade ju kick-off med jobbet i torsdags och hade en liten frågestund där vi alla skulle lära känna varandra bättre, det var ganska djupa frågor, och väldigt intressant att lyssna på.

På en utav frågelapparna stod det:
“-Vem skulle du vilja äta middag med, död eller levande, och varför?”

Jag fick tänka lite, men svarade till slut min Gammelmormor Siri! Jag skulle vilja prata om spirituella grejer med henne, för det är från henne jag fått det ifrån, om det nu inte ligger ännu längre bak i släkten. Jag vet att hon var väldigt spirituell, men hon aldrig berättade för mig, för jag var så ung, och jag visste nog inte själv bättre.
Så jag skulle SÅ gärna velat prata med henne om saker för att själv bättre förstå grejer om mig själv, och varför saker är som de är. Mormor och mamma har berättat lite för mig, men jag skulle så gärna velat prata med Siri om det <3 Det skulle vara otroligt intressant och jag tror jag skulle få svar på frågor jag haft.

Vem skulle du velat prata med, och vad skulle ni prata om?

ENGLISH:
We had kick-off with work this Thursday and had a little question time where we all should get to know each other better, the questions were quite deep, and the answers were very interesting to listen to.

On one of the questions was:
“Who would you like to have dinner with, dead or alive, and why?”

I had to think a bit, but I answered my grand grandmother Siri! I would like to talk about spiritual stuff with her, because I know it comes from her, if it’s not even further back in the family. I know she was very spiritual, but she never told me, because I was so young, and I did not know better myself.
So I would love to talk to her about those things to better understand myself, and why things are the way they are. My Grandmother and Mom have told me a little bit, but I would love to talk to Siri about it. <3 It would be incredibly interesting and I think I would answer questions I had.

Who would you like to talk to, and what would you talk about?

6 kommentarer