Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

12:25 | February 17, 2018

Vad föredrar du?

Halloj!
Som ni vet så jobbar jag ju mycket med LH just nu.. och jag känner liksom inte att jag hinner med bloggen lika mycket som jag skulle vilja hinna med!
Jag skulle vilja veta av er, vad uppskattar ni att läsa här i bloggen? Vilka inlägg tycker ni är intressanta? 
Dagens look lägger jag i stort sett upp varje morgon, och det är alltid ni som läser bloggen som får se den först. Sedan så blir det ofta nån kortare produktrecension och något annat.
Jag gillar ju att skriva också, texter, om livet och om problem osv. Tycker ni det är intressant? När jag öppnar upp mig?
-“Gör youtube istället för blogg” Säger vissa. Men för mig är inte det samma sak.. Jag har aldrig varit en person som gillat att öppna upp mig inför människor. Har varit ganska stängd med känslorna på insidan. Detta är sådant som såklart förändrats med åren och jag är mycket mer öppen nu! MEN, jag tycker fortfarande mycket mer om att skriva än prata. Jag kan få ner mina känslor i skrift på ett helt annat sätt.
Sen vet jag inte vad jag ska skriva om.. Så har ni tips får ni gärna komma med dom  🙂

 

ENGLISH: Hey!
As you may know, I’m working a lot with LH right now .. and I don’t feel like I can keep up with my blog as much as I want right now..
I would like to know from you, what do you appreciate reading here on the blog? What posts do you think are interesting?
I usually post Todays look every morning, and you guys always see it first :). Then there is often a shorter product review and something else.
I like writing too, texts, about life and about problems, etc. Do you think it’s interesting? When I open up?
– “Make youtube instead of blogging” People say. But for me, it’s not the same .. I’ve never been a person who like to open up to people. Has been quite closed with the feelings on the inside. This is something that of course has changed over the years and I am much more open now! BUT, I still like writing more than talking. I can put down my feelings in writing in a completely different way.
So if you have any tips, if there is something in particular you want me to write about, tell me 🙂

62 kommentarer15:01 | February 2, 2018

Frågor kring “Instagramsminkningen” och vad som är rätt och fel?

Bilden ovan är en bild från en Föreläsning där jag sminkade två modeller, en i en sk. “Instagramsminkning”, och den andra med mer fokus på fräsch hud, och att framhäva modellens egna drag.

Fick en kul fråga från Vilma som jag tänkte ta upp här:
Det är något jag ofta pratar om på mina föreläsningar och när jag är ute och pratar med blivande makeupartister överlag.

Hej Linda! Jag har två frågor som jag funderat över ett tag. Jag fastnar lätt på Instagram vid de där hypnotiserande sminkvideosen som det finns typ 47485950 tusen av. De med sjutton laget bas och cream contour och bryn och rostig ögonskugga med glitter precis över locket osv. Den så kallade “instagramsminkningen” alltså. det jag kan om smink är sånt jag snappat upp här hos dig under åren och nu dyker det upp en massa saker jag inte fattar på dessa videos som jag tänkte att du kanske kan förklara? 1. När de lägger bas så börjar de med nån glittrig grej under som verkar vara någon slags primer som ger glow, varför? Det där glowet sminkas ju med råge över sen? 2. På några videos lägger de någon typ av KNALLRÖD concealer runt mun/haka, varför? Rött är väl inget man vill ha i ansiktet? Sminkas i och för sig också över med råge så gör väl inget men jag vill veta syftet..
Tack för bäst blogg!!

 

SVAR: Hej Vilma! Jag, precis som du fastnar också förundrad på dessa videos och förstår inte heller syftet med 17 lager av allt när en ändå täcker över det med både concealer, puder och foundation sen.
Vissa grejer har funktion såklart, och andra produkter har funktion, men kanske inte är avsedda för en så pass tung makeup, eller för en viss hudfärg.

Om vi börjar med den “glittriga” primern som jag tror du  menar är Unicorn Essence från Farsali.. Glittret i den är nog mest för syns skull, vilket är ett smart drag från företagets sida, det är Instagram och sociala-mediervänligt helt enkelt! Fint att titta på! Det är ju roligare att titta på en glittrig produkt än en utan glitter.
Unicorn Essence är ett serum som ska verka hudvårdande och innehåller bland annat C-vitamin (som verkar föryngrande).. Detta serum ska användas antingen innan din dagkräm, och även innan makeupapplicering (alltså över din hudkräm) vilket jag faktiskt inte riktigt förstår, men den har kanske nån form av primer-egenskap som jag inte vet om.

Om vi går till den röda concealern/läppstiftet. Rött täcker blå/askiga partier i ansiktet, vilket funkar jättebra på mörkare hud för att färgkorrigera askighet man kan ha kring munnen, diverse ärr osv tex. som inte en foundation gör.
Men jag ser även att vita personer gör detta..  detta steg är HELT onödigt (på de allra flesta) då de inte har dessa askiga toner naturligt i huden. Jag tror mycket handlar om att vissa saker är trendigt, det ser coolt ut på video, och så ser man sina största idoler göra det i sina videos, vilket gör att många tror att detta är någonting man MÅSTE göra för att sminket ska se perfekt ut.  Vi människor är bra på att apa efter andra.

Men precis som du så förstår inte jag varför man ska göra en massa onödiga steg som faktiskt inte alls behövs. Det tar lång tid, sminket blir kakigt fortare under dagen, och ju fler lager du använder, desto äldre ser du ut i ansiktet.
Dagens sk. instagramsminkningar liknar mer hur man lär sig att preppa dragqueens än hur man lär sig att göra en “klassisk vardagagsmakeup” på makeupskolorna.

Med detta säger jag ABSOLUT inte att det är fel att göra på det ena sättet eller det andra, man får självklart göra precis som man vill, sålänge man känner sig bekväm och fin, och har tid att göra detta varje dag, så är det bara att köra på 🙂
Det är just den grejen att det inom sociala medier finns så himla mycket “Rätt och fel”, “Såhär kan du inte göra” “Såhär måste du göra” som jag tycker är lite läskigt..

Man behöver inte ha 17 lager foundation och glittrig primer för att sminket ska se fint ut. Även om det är detta som trendar på youtube just nu.
Det räcker gott och väl med concealer och puder om du nu känner för det, eller inget smink alls..

Det finns inga måsten. Det finns Inga rätt eller fel.
Gör precis som du vill helt enkelt <3

Kram

 

ENGLISH:

The picture above is a picture from a lecture where I did makeup on two models, one in an “Instagram makeup”, and the other with more focus on fresh skin, and to emphasize the model’s own features.

Got a  question from Vilma that I wanted to pick up here
It’s actually something I often talk about on my lectures..

Hello Linda! I have two questions that I thought about for a while. I easily got stuck on Instagram to the hypnotizing makeup videos as there are 47485950  of them. Those with seventeen layers of foundation and cream contour and brow and rusty eye shadow with glitter all over the lid, etc. The so-called “instagram makeup”.
All I know about makeup is things I’ve snapped up with you over the years and now there are a lot of things I do not get att all?
Can you explain these?
1. When they apply their base, they start with a glittery thing that appears to be some kind of primer that gives glow, why? That glow will be covered with foundation anyway? 2. On some videos, they put some kind of RED concealer around mouth / chin, why? Red is not something you want in your face?
I want to know the purpose ..
Thank you for the best blog !!

 

ANSWER: Hi Vilma! I also get stuck on those videos sometimes, and as you, I do not understand the purpose of 17 layers of everything when they still covers it with both concealer, powders and foundations..
Certain things have a purpose of course, and other products have a purpose, but may not be intended for such a heavy makeup or for a certain skin tone.

If we start with the “glittery” primer. I think you mean Unicorn Essence from Farsali. The glitter is probably just because it’s supposed to look pretty, which is a smart move from the company side, it’s Instagram and social media-friendly! Nice to look at! 
Unicorn Essence is a serum that among other ingredients contains Vitamin C (which is anti aging  . This serum should be used either before your day cream, and even before makeup application (over your day cream) which I actually do not really understand, but It may have some kind of primer effect that I do not know about.

If we go to the red concealer / lipstick.
Red covers blue / ash tones in the face, which works great on darker skin to color correct ashyness around the mouth, scars, etc.. for example. 

BUT I also see that white people do this .. this step is absolutely unnecessary (at the very most) since they do not have these ashy tones naturally in the skin. I think a lot of these things are trends, it looks cool on video, and some people see their biggest idols doing it in their videos, which makes many think this is something you MUST do to make the makeup look perfect. . 

Today’s “instagram makeup” reminds me more of how we learn to do a dragqueen makeup than a “everyday” look on the makeup schools.

With this I do not say that it’s wrong to do it in one way or the other, of course you should do the way YOU want.  As long as you feel comfortable in it!
It’s just the thing that in social media there is so much “Right and wrong”, “You can not do this” “you MUST do that” which I think is a bit scary ..

You do not need 17 layers of foundation and a sparkling primer to make the make-up look nice. Even though this a trend on youtube right now.
It’s good enough with concealer and powder, or no makeup at all ..
There is no musts. There is no right or wrong.
Just do the way you want <3

Kisses and hugs

11 kommentarer16:01 | November 10, 2017

Dagens fråga | För mycket reklam för LH?

En fråga såhär på fredagseftermiddagen!
Nu har ju vi varit ute på turné i några veckor, och det har ju blivit en del reklam för LH, och också mindre inlägg pga att jag helt enkelt inte hinner med allt under dessa veckor.
Tycker ni att det påverkar bloggen? eller tycker ni att det är roligt att ni får följa med lite på vad vi gör?

ENGLISH: Todays question: We have been on tour now for some weeks, and there have been a lot of LH here on the blog. Do you think it has affected the blog a lot? or do you think it’s fun to see what we’re doing?

28 kommentarer14:30 | October 24, 2017

Dagens fråga | vilka sociala medier föredrar du?

Jag har en fråga som jag har tänkt ett tag på.. för att jag själv typ kanske är lite gammalmodig som föredrar typ blogg och instagram före Youtube.

Så min fråga är: Vilka sociala medier föredrar du? Och varför?
Är du en old school bloggläsare? Föredrar du att likea bilder på instagram eller är du mer för youtube eller snapchat, eller kanske poddar? (om det ens räknas som sociala medier)

Jag gillar blogg och instagram mest,  just för att bilder ofta säger så mycket mer än video, det ger mig mer känsla på nåt vis, och jag kan mer relatera till det. Jag gillar att se en bild, få en känsla och utgå ifrån den. Jag har inte riktigt ro att sitta och titta på videos typ. Och så älskar jag poddar, att göra andra saker medan jag lyssnar och samtidigt lär mig saker om människor och olika ämnen.

Så, är du team blogg, instagram, youtube, snapchat eller nåt annat?

ENGLISH:

I have a question I’ve been thinking about for a while ..
I think I might be a bit old fashioned, preferring blogs and instagram before Youtube.
So my question is: What type of social media do you prefer? And why?
Are you an old school blog reader? Do you prefer instagram or are you more for youtube or snapchat, or maybe a pod listener? (if it’s even considered social media)

I like blogs and instagrams mostly, because photos often say so much more than a video, it makes more sense to me, and I can relate to it more. I like to see a picture, and get a feeling from it. I don’t really have time to watch videos I guess.. And I love podcasts, doing other things while I’m listening while learning things about people and different topics.
So, are you team blog, instagram, youtube, snapchat or something else?

38 kommentarer
22:40 | August 15, 2017

Svar på frågestunden

Halloj! vad många frågor det blev, har i min feberfrossa idag försökt svara på så många jag kan, känner att jag behöver ha en till!

/Hey! So many questions, have tried to answer as many possible today. I think I need another Q&A 🙂

Vad ska jag tänka på när jag sminkar mina hooded eyes?
Jag brukar säga såhär, att när man har hooded eyes så syns ju ögonskugga och eyeliner inte lika bra när man tittar rakt fram, men tänker man på hur mycket man blinkar, och tittar ner eller åt sidorna så kommer faktiskt alla andra att se din makeup ändå 🙂
Vill man ändå piffa till det kan man tänka på att lägga lite mer makeup under ögat. Man kan också tänka på att ljusa färger piggar upp medan mörka färger kan tynga ner ögonen ännu mer.
Vad gäller eyeliner så brukar jag göra så att jag tittar rakt fram, sedan drar jag liksom en linje rakt ut från där jag vill att vingen ska synas för att SEDAN blunda, och fortsätta med eyelinern som vanligt. Eyelinern kommer att se annorlunda ut när du blundar, men vingen kommer synas och vara rak när du tittar rakt fram. Har gjort denna typen av eyeliner själv ett tag nu eftersom jag tycker det är grymt snyggt!

/What should I think of when I put make up on my hooded eyes?
I usually say that if you have hooded eyes, you can not really see the eyeshadow or liner when you look straight ahead, but think about how much you blink, or looking down during the day, and when you do that everyone else can still see your makeup.
If you still want to spice it up, you can add more makeup under the eyes.
You can use light colors to make the eyes pop. Dark colors can make the eyes look more tired in some cases.

As for eyeliner, I usually look straight ahead, then I draw a line straight out of where I want the wing to be when I look straight forward. After that, close your eyes and continue with the eyeliner as usual. The eyeliner will look different when your eyes are closed, but the wing will appear as a “normal” eyeliner and be straight when you look straight ahead. Have done this type of eyeliner for a while now because I think looks awesome!

Hittade en “fråga” i en annan blogg som jag tyckte var intressant: Nämn fem saker som du gör, som ingen tror att du gör
Hahaha! Jadu.. typ, petar näsan, fiser, torkar bajs på mina katter, luktar svett osv.. haha nej jag vet inte.. Jag är ju en människa och gör saker som alla andra också gör 🙂

/Found a “question” in another blog that I thought was interesting: Name five things that you do, as no one believes you do
Hahaha! I pick my nose, fart, wipe poop on my cats, smell sweat etc .. haha no I do not know .. I’m a human and do things that everyone else also does 🙂

Hej! Vad hände med bilderna från det andra bröllopet i Japan? Har inte sett några men vill minnas att du sa att du skulle visa några? Vill så gärna se, så fint med bröllopsbilder! Om du inte av någon anledning valt att låta bli då, vilket jag såklart förstår.
Hej! 🙂
Av respekt till bröllopsparet så vill jag att de ska få välja själva vilka bilder jag lägger upp, de flyttar faktiskt till stockholm idag så det blir snart 🙂

/Hey! What happened to the photos from the second wedding in Japan? Have not seen any but want to remember you said you would show someone? Would you like to look so nice with wedding pictures! If for some reason you did not choose to leave, which I understand, of course.
Hey! 🙂
With respect to the wedding couple, I want them to choose which pictures I’m gonna post, and they actually move to Stockholm today so it’s coming soon 🙂

Hej Linda!
Min fråga är, hur är det med Taro efter branden? Har han repat sig?
ps, ÄLSKAR verkligen din blogg!
Hej! Tack snälla <3
Grejen är såhär.. vi har städerska vartannan vecka hemma, och hon var där samma dag precis innan det brann, så varje gång hon är här så blir han väldigt rädd eftersom han troligtvis kopplar henne och lukten av ren lägenhet till att något hemskt ska hända. Så då blir han lite knepig och går runt och mjauar.. men Feliway i uttaget hjälper jättebra! förutom det är han precis som vanligt.

/Hello Linda!
My question is, how is Taro after the fire? Has he recovered?
Ps, really LOVE your blog!
Hey! Thank you so much<3
The thing is like this .. We have a cleaning lady every two weeks at home and she was there the same day just before the fire so every time she is here he gets very scared because he probably connects her and the smell of clean apartment to something terrible to happen . Then he gets a little tricky and walks around and makes noises for hours and hours.. but Feliway really helps! Besides that he is just as usual.

Har Du testast fillers i ansiktet någon gång? Tex mot linjer i pannan eller nasolabialvecken(vecken som går från näsan till mungipa)? Tack för en superinspirerande blogg
Hej! Jag testade faktiskt att lägga lite lite i kindbenen en gång, men det gjorde så jäkla ont, plus att jag typ inte direkt såg någon skillnad, och det gjorde ingen annan heller.. haha. Dyrt var det också! Kommer säkert göra det igen bara för att testa och se hur det är och för att jag är nyfiken! Jag vet dock många som gjort nasolabialvecken och är supernöjda med det. Tycker hela den där filler-industrin är väldigt intressant faktiskt!
Kram!

/Have you ever tasted fillers in your face? Tex against lines in the forehead or nasolabial folds? Thank you for a super-inspiring blog
Hey! Thank you <3  I actually tried to put a little bit of filler on the cheek bones once, but it hurt really bad, plus I barely saw a difference, and nobody else did either .. haha. It was also VERY expensive! Will certainly do it again because I’m curious, but then I want to see results as well! However, I know many people who have done the nasolabial folds and are very happy with it. I think if you want to do it, do some research and do it!
Hugs!

(på bilden gör jag inte filler, utan skin booster som är hyarulonsyra för fukt)

Har du någon “vardagsmink” rutin? Och vad använder du då isåfall?
Hej!
Jag använder alltid samma bas typ: Foundation från Danessa Myricks, Puder från Paris Berlin, och så gör jag Contour, highlight, rouge och bryn med LH cosmetics infinity palette. Och så lite bryngel från BrowGal. Det är typ samma varje morgon! Allt över det är nog tusan olika varje dag!

/Do you have any “everyday” routine? And what do you use in that case?
Hey!
I always use the same base: Foundation from Danessa Myricks, powder from Paris Berlin, and then I do Contour, highlight, blush and brows with LH cosmetics infinity palette. And brow gel from BrowGal. That’s the same thing every morning! Everything on top of that is different every day 🙂

Hej Linda, Vad ska man tänka på när man vill fixa ögonbrynen? Har aldrig egentligen gjort något med dem, men funderar nu på att jag skulle göra dem snyggare, få en bättre form etc. Vad ska man tänka på? och vem ska man gå till?
Det beror lite på vilket utgångsläge man har! Jag tycker man först och främst ska ge dem några veckor och verkligen spara ut, sedan färga dom så att man får med alla hårstrån, därefter kan man forma brynen som man vill ha dom, smaken är ju som baken, Rapide browbar har brynbarer lite här och var och ska vara bra! 🙂

/Hello Linda, What should you think about when you want to fix your eyebrows? Have never really done anything with them, but now I think I would make them more beautiful, get a better shape, etc. What should you think of? And who are you going to go to?
Hi! It depends a little bit on the starting point! I think, first of all, give them a few weeks and really grow them out, then dye them so you can see all the hairs, then you can shape the brow as you want them, Rapide browbar is good I’ve heard!

Vad är din kvällsrutin?
T.ex. vad använder du för sminkborttagning o.s.v.
Jag använder alltid en oljebaserad remover till ögon, sedan en rengöring från pH Formula, efter det använder jag en olja, ett serum, en kräm och en ögonkräm, allt från pH formula

/What is your evening routine?
For example. What do you use for makeup and so forth?
I always use an oil-based remover for eyes and long lasting lip products, then a cleansing gel from pH Formula, after that I use an oil, a serum, a cream and an eye cream, everything from pH formula

 

Som framgångsrik makeup artist, vad är dina tips för någon som vill komma igång med frilans och få sitt namn “out there”?
Hej! I början handlar allt om att försöka göra sig ett namn, man får jobba mycket och skaffa sig ett stort kontaktnät, sedan handlar mycket om tillfälligheter, ett jobb leder till ett annat osv. Jag pushar gärna för att sociala medier är bra! lägga ut bilder och visa vad man går för liksom, medan jag vet att den äldre generationen fortfarande tycker att det är lite ”okreddigt”. Men var alltid professionell och trevlig, och vänta inte på att jobben ska komma till dig. Man får visa att man vill och att man vill helt enkelt:)

/As a successful makeup artist, what are your tips for someone who wants to get started with freelance and get the name “out there”?
Hey! At the beginning it’s all about trying to get a name, you have to work a lot and get a big network , one job leads to another, etc. I’m pushing a lot for social media! Post pictures and have your portfolio online, while I know that the older generation still don’t like it.. But always be professional and nice, and do not wait for the jobs to come to you. Show them what you got!

Hur gör du när du fotar dina porträtt till bloggen?
Jag har en video på youtube där jag visar hela min fotoutrustning, så det är samma när jag fotar, jag har en liten fjärrkontroll som jag trycker av med när jag vill ta en bild. Sedan redigerar jag bilder i Photoshop och lägger upp!

/How do you do when you take your portraits to the blog?
I have a video on youtube where I show my entire photo equipment, so it’s the same when I’m taking pictures, I have a small remote control that I use when I want to take a picture. Then I edit photos in Photoshop and upload!

Vad hände med att du skulle lära dig att tatuera?
Det rann ut i sanden. Jag insåg att det tog alldeles för mycket tid, tid som jag inte hade då, och inte nu heller, kanske gör det nån gång i framtiden 🙂 Jag skulle fortfarande vilja lära mig dock! men då vill jag vara närvarande till 100%

/What happened to your tattoo plans?
It ran out into the sand. I realized that it took far too much time, time that I never had, maybe doing it sometime in the future 🙂 I’d still like to learn! But then I want to be present at 100%

Du håller på att sminka dig och ditt öga börjar rinna. Vad gör du för att få det att sluta/hur räddar du upp det?
Bästa tipset för att få lösögonfransar att se fina ut länge? Tvättar du dem mellan gångerna eller nått?
Vilken är din, i dagsläget do-go-to foundation?
Puss och kram!
Svar: Den är svår! jag låter faktiskt det bara vara, för det blir alltid BARA värre om man försöker sminka på mer, och när det väl slutat rinna, DÅ kan jag ge mig på det igen.
-För att få fransarna att se fina ut länge så brukar jag alltid lägga lite mascara på dem när jag använder dem första gången, sen så är jag försiktig med dem helt enkelt, brukar aldrig tvätta mina fransar. Gillar hellre när de inte är helt perfekta efter några användningar.
-Min to-go foundation är danessa Myricks vision cream cover, den täcker ALLT
pussokram!

/-If the eyes starts to tear when you’re applying makeup. What do you do to stop it / how do you save it?
-Best tip for getting fake eyelashes look great for a long time? Do you wash them between use?
-What is yours, currently go-to foundation?
Kisses and hugs!

/Hey! It’s hard when eyes starts tearing! I actually let let it be, because it will be worse worse if you try to put more makeup on an irritated area, and when it stops running, then I can give it a try again.

To make the lashes look good for a long time, I always put some mascara on them when I use them for the first time, then I’m just very careful with them, I never really wash when. I prefer them when they are not perfect after a few uses.

My go-to foundation is danessa Myrick’s vision cream cover, it covers EVERYTHING

kisses and hugs!

Hej! Måste bara säga att jag älskar din blogg och har följt den i typ 5 år nu. Jag gillar verkligen när du blandar in lite mer av din vardag i bloggen så man får se hur du är bakom allt som har med smink att göra, hade du kunnat tänka dig göra lite mer vardags inlägg? Sen måste jag fråga om dina katter, har själv sibiriska och tänkte höra hur deras personligheter är? Hade gärna sett lite mer bilder på dem, och om du och din kille är gifta om inte något ni hade kunnat tänka er?

Tack snälla 🙂 vad kul att du gillar blandningen! Både ja och nej, jag gör inte alltid så intressanta saker som är värda att lägga upp, men när jag väl gör det skulle jag absolut kunna tänka mig att lägga upp mer blandat.
Haha, Lusse och Taro är jätteolika! Verkligen som två små personer! Lusse är en typisk ”katt”, han bryr sig inte om så mycket saker och kommer och kelar på sina egna villkor, och han kan komma och sätta sig i knät på vem som helst så länge han får gosa. Han låter som en knagglig gammal gumma när han vill ha mat 🙂

Taro är lite blyg för nya människor, han är dock jävligt smart (Han fattar nog att man ska vara lite tveksam.. haha) och har lätt för att lära sig nya grejer, han är väldigt verbal och ”pratar” mycket, han svarar när man pratar med honom och sitter på kommando och kan göra “High five”

När Taro väl lärt känna en så är han som en svans på en överallt, ska alltid vara nära. Han sitter aldrig i knät på folk, men MÅSTE ligga antingen bredvid Linus, eller PÅ mig i sängen när man ska sova. Båda katterna är världens snällaste 🙂

Jag och Linus är inte gifta och det är inget vi funderar på i dagsläget heller 🙂

/Hey! Just have to say I love your blog and have followed for like 5 years now. I really like when you mix a little more of your everyday life into the blog so you’ll see how you’re doing everything that’s done with make-up, could you imagine doing more everyday posts? Then I have to ask about your cats, I have siberian cats too and thought how their personalities are? I would love to see some more pictures of them, and if you and your boyfriend  are married?

/Hey! Thank you 🙂 glad that you like the mix! I will definately post more everyday stuff if I do something interesting.
-Haha, Lusse and Taro are really different from each other! Lusse is a typical “cat”, he does not care about things really, and does things at his terms, he can go to anyone for some love. He also sounds like an old lady when he wants some food.

-Taro is a bit shy to new people, but he’s very smart and it’s easy to learn him things, he’s very verbal and “speaks” a lot, he answers when you talk to him and sit on command and can do “high five”

When Taro got to know you, he is like a tail on you. He never sits on people laps, but MUST be either next to Linus, or ON me in bed when we go to sleep. They are the kindest kitties 🙂

-Me and Linus are not married and it not anything we’re thinking about either.

Om du fick välja ETT läppstift att bära för resten av ditt liv, vilket skulle det bli?
Kärlek från Italien <3
-ooh! Den var svår, men jag ÄLSKAR Lady Balls från Too faced! Så kanske den då 🙂

/If you could choose one lipstick to wear for the rest of your life, which one would it be? Much love from Italy ♡
oooh.. that’s a hard one! But I REALLY love Lady Balls from Too faced, so maybe that one 🙂

Hej! Jag funderar på att töja mina öron till ungefär samma storlek som du har, vad ska man tänka på och hur gjorde du?
Hejsan! Det viktiga är att du gör det långsamt så att inte huden spricker.. Det lättaste är att köpa spiraler med gummiringar som du sakta kan flytta på när du känner att örat ”läkt” vid en storlek. Prata med en piercare som kan sina grejer 🙂

Min första töjning var jag tyvärr lite vårdslös med, men jag var ung och dum och tror jag töjde från 1,6 till 3 mm på en kväll, med diverse grejer jag kunde hitta, typ som hörlursuttag osv. Jag kan säga såhär, jag var helt blå och öm i örat i veckor efteråt och det var ett urdumt beslut, men jag hade bestämt mig att det skulle gå. Men gör det långsamt, det är rätt tråkigt att töja, men det blir fint när det är klart 🙂 Mina öron är 8mm nu och planerar inte att töja mer än så. Lycka till! kram

/Hey! I’m thinking of stretching my ears to about the same size as you have, what to think about and how did you do?
Hello! The important thing is that you do it slowly so that your skin does not crack. The easiest thing is to buy spirals with rubber rings that you can slowly move on when you feel the ear “healed” at one size. Talk to a professional piercer of you feel uncertain
My first stretch was hmm.. interesting, but I was young and stupid and I was stretching from like 1.6mm to 3 mm in one evening, with various stuff I could find in the house. I can say this, I was blue and sore in the ear for weeks afterwards and it was a bad decision. So do it slowly, it’s quite boring, but it will be fine when it’s ready 🙂 Good luck! hugs

Hej. Kan man tupera håret även om man har hair talk slingor i?
Hej! Just där slingorna är kan det bli lite svårt, men du kan ju såklart tupera resten av håret 🙂

/Hi. Can you back comb your hair even if you have hair talk?
Hey!  you can not really back comb the hair talk.. but you can do it in the rest of the hair of course 🙂

Om du skulle göra en makeup inspirerad av en låt, vilken låt skulle det vara?
Jag gör makeup inspirerad av låtar hela tiden! Men om jag fick välja en? ingen aning, det beror helt på hur jag känner jus vid det tillfället 🙂

/If you want to do a makeup inspired by a song what it would?
Actually, many of my looks are inspired by songs and music 🙂 but if I had to pick one..? I have noooo idea 🙂

vill du bo föralltid i Stockholm eller var är ditt drömställe?
Vill du ha barn någon gång?
Vem är din favorit makeupartist?
Tack för en superbra blogg!
Hej!
Nej jag kommer nog inte bo kvar här! Livet är för kort för att bo kvar på samma ställe för alltid.
Om jag vill ha barn.. jag vet inte, jag har aldrig direkt haft någon barnlängtan, och jag vet att det är supertabu, men jag trivs väldigt bra som det är just nu 🙂

Min favoritartist är nog Alex Box, helt fantastisk och har en kreativitet utöver denna värld! Henne skulle jag vilja ta en kaffe med och prata om världen!

/Do you want to live forever in Stockholm or where is your dream place?
Do you want kids anytime?
Who is your favorite makeup artist?
Thank you for a great blog!
Hey!
No, I will probably not stay here! Life is too short to stay in the same place forever.
-If I want kids .. I don’t know, I like it how it is right now, for now.
-My favorite make up artist artist is Alex Box! She’s just amazing!

Brukar du använda utgångna produkter?
Det händer nog utan att jag tänker på det ibland, men försöker faktiskt att inte göra det 🙂

/Do you use expired products?
It happens sometimes, without thinking of it, but I’m trying not to 🙂

Vad händer egentligen med produkter när de passerat sitt utgångsdatum? Eller ja, då dessa månader som står som rekommenation efter öppnad förpackning. Har alltid undrat om vissa produkter blir farliga för hud och hår eftersom jag sällan kommer ihåg hur länge jag haft produkten. Tack för en fantastisk blogg!!
Hej! intressant fråga! Det handlar om att produkten innehåller råvaror som härsknar och blir gamla, precis som mat, så produkten kanske tappar sin funktion helt enkelt eftersom de olika ingredienserna har passerat sitt utgångsdatum.

/What happens to products when they passed the expire date? Have always wondered if some products are dangerous for skin and hair because I rarely remember how long I have had the product. Thank you for a wonderful blog !!
Hey! Interesting question! I THINKS it’s because the raw materials thats grow old, just like food, so the product may lose its function simply because the different ingredients have passed their expiration date.
I don’t think it’s dangerous. Tip: Write on the product when you open it, so you remember more easily 🙂

Får du någonsin prestationsångest? Tack för en bra blogg
Åh! prestationsångest beskriver mitt liv.. jag har nog alltid det mer eller mindre, alltid inför någonting, men när jag väl står där på en föreläsning eller klass eller plåtning eller vad som helst, så försvinner det.

/Do you ever get performance anxiety? Thank you for a good blog
Thank you for reading <3 Performance anxiety describes my life in one word.. haha .. I always have it, more or less, always before I’m about to do something , but when I’m up there, on a class or something, it disappears.

 

7 kommentarer