Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

14:20 | June 18, 2016

Mitt bästa sminktips!

glossybox
(bild från nya Glossybox magazine)

Man ser ofta rubriker som: “Såhär SKA du sminka dig”, “RÄTT makeup för sommaren”,” såhär SKA du lägga din rouge” osv osv.. bla bla bla
Jag blir ibland så trött på allt man “SKA” göra kring smink så jag vill spy!

Vet du vad mitt allra bästa sminktips är: HA ROLIGT MED MAKEUP!
Lek med smink och våga uttrycka dig precis så som du vill, sålänge DU känner dig fin så go for it!
Alla dessa “regler” som finns passar inte alla, och vägen till resultatet spelar ingen roll, sålänge du blir nöjd i slutändan!
Jag har alltid fått höra att jag lägger foundation och concealer i fel ordning, och att jag sotar på fel sätt, men varför är det fel? det blir ju bra när jag är klar? varför ska vägen dit spela roll egentligen?

Just grejen kring att smink SKA vara på ett speciellt sätt, och att allt ska kretsa kring ett speciellt ideal tycker jag är så tråkigt!
Tidningsrubriker som säger att “såhär SKA du se ut i vår” Fast va? jag vill inte se ut på något speciellt sätt, jag vill se ut som jag vill!
Vill jag ha ett svart läppstift mitt i sommarsolen så är det precis lika rätt som vilket läppstift som helst.

Smink behöver inte nödvändigtvis betyda att du måste se ut som en superglammad Kim Kardashian (bara ett exempel) varje dag.
Smink kan också vara ett sätt att uttrycka en viss stil, ventilera känslor och göra något mer av vardagen än att bara försöka göra en snyggare version av sig själv hela tiden.

Sedan finns det självlart saker man kan förhålla sig till om man vill att sminket ska sitta hela dagen osv, som att använda primer, och puder osv.
Och så finns det även “regler” som te.x vi makeupartister använder för att framhäva ansikten på olika sätt, och färger för att framhäva andra färger som såklart funkar. Det ska vi inte glömma.
MEN..
Vill man inte använda dessa, så behöver man såklart inte det. Bara för att det är rätt i praktiken, så kanske det inte känns rätt för dig!

Det skulle vara som att jag skulle säga att du skulle vara suuuuupersnygg i det där knallröda läppstiftet, men du hatar det, varför ska du då ha det på dig? makes no sense..
När jag var yngre gjorde jag allt för att passa in och var allmänt vilsen, försökte hitta billiga märkeskläder på REA eftersom jag inte hade råd med märkeskläder till ordinarie pris (plus att jag tyckte det var fruktansvärt onödigt att lägga pengar på), jag sminkade mig med rosa läppglans och hade blont fint hår när jag egentligen bara ville ha trasiga jeans, svart hår och piercingar.
Numera skiter jag i vad andra tycker och jag trivs äntligen med mig själv, mitt självförtroende är 100ggr bättre när jag får vara den jag är och uttrycka mig precis som jag vill. Och om folk inte är fine med det, så är det inga personer jag vill lägga min energi på ändå. Att ständigt göra sig till bara för att passa in i en viss mall mår ingen bra utav.

Jag kan se tillbaka på mitt 14-åriga jag och tänka på hur osäker jag var då, kunde läsa en rubrik där det stod: “Såhär ska du se ut i håret i sommar” och tankarna flög runt i mitt osäkra tonårshuvud “-Okej.. vad händer om jag inte ser ut så? blir jag mobbad då? om jag inte har det dyraste sminket, kommer folk tycka mindre om mig då?” Minns även en gång på ett jobb jag hade för 100 år sen där chefen kom in och sa “du ser trött ut, du kanske ska sminka dig lite mer” vem fan tar sig ens rätten att säga så? So what? jag kanske VAR trött, hade inte sovit och var nervös för att komma till ett nytt jobb?
Jag vill inte ens tänka på hur ni, dagens 13-14-åringar har det med sociala medier och alla “måsten och ideal” ni matas med varje dag..

Poängen är:  Gör vad du vill! använd galna färger, kör massor av contouring, overlina dina läppar, använd knallblå ögonskugga, eller skit i smink överhuvudtaget! Våga leka och experimentera, det är bara smink och det går att tvätta bort 🙂
Men känn dig aldrig tvingad att sminka dig på ett visst sätt bara för att någon säger åt dig vad du SKA göra.
Du ska ingenting, kör din egen grej, och ha roligt <3

Kärlek

/You often see headlines like: “You SHOULD wear this kind of makeup,” “you SHOULD do this and that .. blah blah blah
All this “you should…”  makes me wanna puke!

You know what my best makeup tip is: HAVE FUN WITH MAKEUP!
Play with makeup and dare to express yourself just the way you want, as long as you feel pretty, go fot it!
All of these “rules” are not suitable for everyone.
I have always been told that I put foundation and concealer in the wrong order, and that I do smokey eyes in the wrong way, but why is it wrong? it turns out well in the end, why should the way to the the result matter?

Just the thing about that makeup should be in a special way, and that everything should revolve around a particular ideal, I think is so boring!
Newspaper headlines that say “You SHOULD look like this this summer” but come on? I don’t want to look in a special way, I want to look like I want!
Do I want a black lipstick in the middle of the summer, it is just as right as any other lipstick.
Makeup does not necessarily mean that you have to look like a super glammed Kim Kardashian (just an example) every day.
Make-up can also be a way to express a certain style, ventilate emotions and make something more of everyday life than just trying to make a better looking version of yourself all the time.

Then there of course things you can use to if you want your  make up to last all day, like using primer and powder, etc.
And then there is also “rules” that for example makeup artists use to enhance faces in different ways, and use colors to makes eyes pop and so on.
BUT..
If you don’t want to follow these rules, then don’t. Just because it’s right in practice, maybe it does not feel right for you!

It would be like, let’s say that I recommended you a bright red lipstick, but you hate it, why should you wear it? makes no sense ..
When I was younger, I did everything to fit in and was very lost, tried to find cheap designer clothes on SALE because I could not afford designer clothes on ordinary price (plus I thought it was terribly unnecessary to spend money on designer clothes), I had pink lip gloss and  blond hair when I really just wanted to have jeans, black hair and piercings.
Nowadays I do not care what others think, and I finally feel comfortable with myself, my confidence is 100times better when I get to be who I am and expressing myself just as I want. And if people are not fine with it,  I don’t want to put my energy on them anyway.
Constantly trying to fit into a particular ideal will never make you happy.
I can look back on the 14 year old me and I think about how insecure I was then, could read an article about: “Here’s how you SHOULD look this summer” and the thoughts were flying around in my insecure teenage head like “Okay. . what happens if I do not look like that? do I get bullied then? if I don’t have the most expensive make-up,  will people like me less? ”
Also remember a job I had 100 years ago where the manager came in and said, “You look tired, maybe you should put more makeup on” who the hell takes the right to say something like that? So what? maybe I was tired?? 
I don’t even want to think about how 13-14-year-olds are struggling with today..

The point is: Do what you want! Use crazy colors, do lots of contouring, over line your lips, use the bright blue eye shadow, or don’t use makeup at all! Dare to play and experiment, it’s only make-up and you can wash it off 🙂
But never feel like you HAVE TO use cosmetics in a certain way just because someone else tells you what to do.
Do your own thing and have fun <3

Love

45 kommentarer15:10 | June 15, 2016

DAGENS FRÅGA | Galna makeuper

crazylooks

Hej linda. Dum fråga kanske; men hur gör du med de extrema och väldigt färgglada sminkningarna du gör ibland? Denna var inte så extrem (men jättefin), men ändå mer än gemene mans vardagssminkning hehe. Går du liksom till ica och köper mjölk med 8cm eyeliner eller ögonskugga överallt?
Tack för en underbar blogg!

Svar: tack snälla fina du! Detta är det nog många som undrar över, så det är absolut ingen dum fråga 🙂
Jag brukar ofta göra dessa looker på kvällarna när jag känner mig mer kreativ, jag är lite av en nattuggla och har svårt att skapa på dagen 🙂 ofta är det påbyggnad av en annan sminkning jag redan har. Det är ett sätt för mig att ventilera känslor. vissa skriver, målar, sjunger. Jag sminkar 🙂 Dessa sminkningar är inte alltid heller så hållbara, det kan vara nåt som droppar, eller som bara är till för just den bilden. Jag ser det som en konstform, och även om jag inte går ut så, så vill jag att man ska kunna se detaljer eller färgkombinationer som man kanske känner att man kan plocka upp och använda i en lite mer vardaglig sminkning.
Hoppas det var svar nog 🙂
Stor kram!

/Hello Linda. this is maybe a stupid question; but how do you do with the extreme and very colorful make-ups you do sometimes? This was not as extreme (but really nice), but still more than the common man’s everyday makeup hehe. Do you go to the supermarket and buy milk with 8cm eyeliner and eyeshadow all over?
Thanks for a wonderful blog!

Answer: Thank you so much for your kind words!  it’s definitely not a stupid question 🙂 I guess many wonders about this!
I often make these looks in the evenings when I feel more creative, I’m a bit of a night owl and find it difficult to create in the day 🙂 often I do a “touch up” of the make-up I’m already wearing.
It is a way for me to ventilate emotions. some write, paint, sing. I do make up 🙂 These makeups are not always wearable, it can be something that drops, it’s just for that particular image. I see it as an art form, and even if I do not go out with it, I want you to be able to see details or color combinations that you might feel that you can pick up and use in your everyday makeup.
Hope it was answer enough 🙂
Big hugs!

2 kommentarer15:20 | May 28, 2016

Varför läser DU min blogg?

13april

Hej på dig!
Jag har en fråga idag, med tanke på alla andra sociala medier som youtube, instagram och snapchat så märker man ju intresset för bloggar sjunker, och att ni framförallt kommenterar otroligt mycket mindre. Jag har ju statistik på hur många ni är som läser, och ni är många, men i snitt är det kanske 5-10 som kommenterar, ibland inte ens det. Kollar jag tillbaka på jättegamla inlägg så var det helt galet mycket kommentarer här i bloggen.
Hur har ditt intresse för bloggar förändrats sedan instagram, youtube och snapchat kom? finns det nån anledning att man inte kommenterar? är det jobbigt, krångligt? är det av lathet? skulle du vilja ha en “like-knapp” i bloggen?

Till sist, så skulle det vara SÅ himla roligt att veta vilken DU är! Hur gammal du är och vad du pysslar med 🙂

/Hi there
I have a question today, given to all the other social media such as YouTube, Instagram and Snapchat, you can all notice the interest in blogs drops.
How did your interest in blogs changed since Instagram, YouTube and Snapchat came? Is there a reason that you’re not comment as much anymore? it is hard, complicated? it laziness? would you like to have a “like” button in the blog?

Finally, it would be so much fun to know who you are! How old you are and what you do for a living 🙂

190 kommentarer15:30 | May 4, 2016

DAGENS FRÅGA

8april

Jag antar att de flesta som läser min blogg sminkar sig, mer eller mindre.
Så min fråga idag till er är: Varför sminkar ni er? Alltså i vilket syfte lägger ni er makeup på morgonen? Är det för att ni ska känna er fina? för att förändra något? för att det är kul? för någon annans skull, eller för att uttrycka en viss stil?

Alla sminkar sig för olika syften och det vore kul att se variationen här i kommentarerna!
Jag själv sminkar mig mycket för att uttrycka mig själv, för att det är jävligt kul, för att känna mig fin, och för min egen skull.

Berätta er historia!

/Todays question is, why do you put your makeup on in the morning?
Is it to feel pretty? because it’s fun? to express yourselves? to feel pretty for someone else? to change something? tell me!

I mostly put makeup on to express myself, because it’s crazy fun, and to feel pretty for myself, but I wanna know your stories!

70 kommentarer
15:20 | April 26, 2016

Q&A

Q&ANY

Halloo!
Jag tycker det är dags för en Q&A till youtybekanalen! 😀
Tänk smart och ställ lite roliga frågor, (jag får ofta mycket samma frågor nämligen) det behöver inte nödvändigtvis handla om smink och skönhet.

Kör hårt så kör vi en Q&A snart!

Pussokram

/Heey! Who’s up for a Q&A on my youtube channel?
Think smart and ask some fun questions! (I often got the same ones) And it doesn’t nessecary have to be about makeup and beauty.

xo

 

78 kommentarer