Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

18:01 | September 23, 2019

Stress therapy – Part 1

Jag berättade ju förra veckan att jag börjat gå i stressterapi. Något jag skulle börjat med för många år sedan egentligen, och något jag tror många av oss faktiskt behöver! för att reda ut vart stressen kommer ifrån och faktist ta reda på hur en kan hindra den från att komma.

Något jag tror fortfarande är lite tabu i Sverige, är att gå till psykologen, att det ska behöva vara nåt “fel” på någon som går till en psykolog..
Så är det inte. En psykolog kan du gå till bara för att prata med någon oberoende, en som lyssnar på dig för att göra livet lättare för dig, de är där för att hjälpa dig. Det kan vara otroligt jobbigt att ta steget att boka första besöket.. Och känner du att du inte orkar eller vågar boka ett fysiskt besök så finns det appar där du kan prata med psykologer via videosamtal i mobilen också! Ett första steg kan vara att bara ladda ner appen så du har den där och att den finns när du är redo!

Jag har gått på ett möte än så länge, ska gå på mitt andra imorgon.
Vi pratade först om vad jag ville ha hjälp med och vad som stressar mig i nuläget. Sedan började vi lite smått bena i händelser i mitt liv som har kunnat orsaka trauman som gör att jag blir stressad så lätt, vi pratade om min uppväxt, relationer, skolgång. I mitt fall är stressen troligen känslobaserade.
Min försvarsmekanism är bara är att jag babblar på.. att jag aldrig stoppar. Hon stoppade mig när hon märkte att jag blev irriterad eller arg, då pratade vi om det och hur jag kände och varför.
Det var himla skönt att faktiskt prata med någon som inte visste något om mig, som lyssnade och stoppade mig när jag bara malde på.
Jag vet inte hur många gånger jag kommer behöva gå, nu i början är det nog bra att gå en gång i veckan, sedan mer sällan. Men tror verkligen det är bra att underhålla det under längre tid

Att bara tagit steget och gjort det här känns otroligt skönt, det är som ett steg mot ett lättare liv känner jag, ett liv med mindre stress och mer förståelse kring mig själv och varför jag tänker som jag gör.

Går du själv och pratar med någon? vad har du för erfarenheter? Jag vet att det både finns bra och dåliga, och att alla psykologer inte passar alla. Att det gäller att hitta rätt. Jag tänker vänta med att dela med mig av vart jag går, för att jag inte vet så mycket ännu. Jag behöver mer tid att känna av läget helt enkelt!

 

ENGLISH:

I told you last week that I started going into stress therapy. Something I should have started years ago, and something I think many of us actually need! We need it to find out where the stress comes from and actually find out how one can prevent it.

Unfortunately, Going to the psychologist is still a bit of a taboo here in Sweden, that there has to be something  “wrong” with you.
It’s not like that. A psychologist is someone you go to when you want to talk to someone, someone who listens to you to make life easier for you, they are there to help you.
It can be incredibly hard to take the step to book your first visit .. And if you feel that you are unable to to book a physical visit then there are apps where you can talk to psychologists via video calls on your phone too! A first step can be to just download the app so you have it there and that it is available when you are ready!

I’ve been to one meeting so far, will be going on my second tomorrow.
We first talked about what I wanted help with and what is stressing me at the moment. Then we started to talk about events of my life that could have caused trauma, we also talked about relationships, school, how I grew up. In my case, the stress is probably based on that I am a very emotional person.
My defense mechanism is that I talk, and talk, and talk .. that I never stop.
She stopped me when she noticed that I was annoyed or angry, then we talked about it, how I felt and why I felt that way.
It was really nice to actually talk to someone who didn’t know anything about me, who listened and stopped me when I babbled on..
I do not know how many times I have to go, now in the beginning it is probably good to go once a week, then we’ll see. But really think it’s good to maintain it for a longer time.

Just taking the step and doing this feels incredibly nice, it’s like a step towards a better life, a life with less stress and more understanding about myself and why I think the way I do.

Have you ever gone to therapy? what experiences do you have? I know that there are both good and bad, and that not all psychologists fits everyone. That it is important to find the right one. I’m going to wait to share where I’m going, because I don’t know that much yet. I need more time to feel the situation!

9 kommentarer