Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

19:10 | February 4, 2019

Cheap dupes, are they worth it? And who is paying the price?

Bilderna ovan är från AliExpress på produkter som nästan är identiska med DUO, Maybelline och MAC, men säljs för nästan inga pengar alls.

Jag såg nåt sånt där gränskontrollsprogram igår och kom att tänka på ett ämne som jag gärna vill ta upp, och det är kopior/dupes.. framförallt BILLIGA kopior och dupes på saker man kan hitta på billiga sajter som Wish, AliExpress och liknande sajter.
Folk frågar mig ibland varför de ska köpa dyrt smink när de likaväl kan köpa det för 10 spänn på Wish när det ändå är samma sak?
Jag hoppas att detta även är ett intressant ämne för er 🙂
För det finns en del problematik i det som man som konsument kanske inte tänker på.

Folk vill ha och frågar efter etiskt sjyssta produkter idag, de vill ha veganskt och CF, men inte betala för det. Frågan är, vem får betala priset istället?

Bra att veta: Att det finns billigare alternativ på dyrare produkter kan såklart vara pga olika anledningar. bl.a tillverkningsland, paketering och formulering,  eller att ett stort företag har mer pengar och helt enkelt kan sälja produkten billigare. (ALLT är såklart inte shady) Men ofta så är det inga stora företag som säljer på dessa sajter, utan no-name märken som producerar produkter som ser någorlunda likadana ut som de större märkena har, till ett väsentligt billigare pris.  Men bara för att färgerna/förpackningen är lika betyder det inte att det är samma typ av produkt, den där billiga produkten kanske inte ens är godkänd att användas som smink, för du vet inte vad för ingredienser som finns i. Dessa “märken” och shopar använder dessutom oftast olagligt bilder på tex influencers eller modeller för att marknadsföra produkterna för att få dessa att se så bra ut som möjligt för att attrahera köparen.. Men du har oftast egentligen ingen aning om vad som sedan hamnar i brevlådan.

Hittar du tex. en sviiiiinbillig dupe på en produkt på sajter som tex. Aliexpress eller Wish kan du aldrig vara säker på att denna produkt har gått igenom tester som måste genomföras enligt de lagar som finns, eller om företaget jobbar etiskt, djurtestar, bedriver barnarbete osv, eller gör smink hemma på sin toalett för den delen. Så var väldigt försiktiga med att köpa kopior eller dupes av märken ni aldrig sett eller känner igen. Det är alltid bäst att göra sin research först. Jag brukar alltid säga: Om det är FÖR billigt, så är det OFTAST någon annan som fått betala priset. Och jag gillar INTE den tanken.
För att makeup ska vara SÄKERT och klassas som säkert att använda i ansiktet enligt lag krävs massor av olika tester. Och det är inte billigt att producera smink som är etiskt framställt!

Det är därför vi, och många andra företag jobbar hårt för sjysst framställda produkter, det handlar inte om att vi bara vill tjäna massa pengar på att sälja dyra produkter till folk, utan att ALLA i ledet måste ha betalt för sitt jobb. och då går såklart även priset up på produkten.

Vi på Linda Hallberg Cosmetics producerar inom EU, där arbetskraft är dyrare än i tex. Asien. Och alla regler inom EU måste följas. Vi kunde valt att producera i Asien istället, och också sänkt priserna, producerat massvis med produkter… men vi vill inte det. För det hade aldrig känts bra i magen för oss.
Dessutom behöver inte våra produkter flygas över hela världen för att nå vårt lager här i Sverige och därav inte påverka miljön lika mycket.

Det är många faktorer som spelar in.

Jag berättar detta pga att jag själv skulle nog mått bra av att veta detta för 10 år sedan.  Sedan jag började jobba med Linda Hallberg cosmetics har jag fått veta så mycket om branschen och hur det fungerar. Det var inte så att jag inte brydde mig förut, men jag hade helt enkelt bara inte en susning om hur det fungerade. Idag vet jag mer, och kan jag påverka och göra skillnad så är jag glad för det 🙂

Tänker du på hur du shoppar?

Värt att veta: Detta pågår såklart inte bara inom kosmetikabranchen, utan i stort sett inom alla branscher.

Hoppas det var intressant läsning, och att det kanske satt sig en liten tankeställare hos er 🙂

Kram!

 

ENGLISH:

I saw one of those border control shows yesterday and thought about topic that I would like to talk about, and it is copies / dupes .. especially CHEAP copies and dupes on things you can find on sites such as Wish, Aliexpress and so on..
People sometimes ask me why they should buy expensive makeup when they get an eyeshadow palette for less than a dollar on Wish when it is the same thing?

I hope this is an interesting topic for you as well 🙂
Because this is actually more problematic than you may think.

People want and ask for ethically produces products today nowadays , they want vegan and CF, but they don’t want to pay for it. The question is, who  is paying the price instead?

Good to know: That there are cheaper alternatives to more expensive products can of course be due to various reasons. Among other things, country of manufacture, packaging and formulation, or that a large companies have more money and can simply sell the product cheaper. (EVERYTHING is of course not shady) But in pretty much all cases, there are not big companies that sell on these sites, there are no-name brands that produce products that look very similar to the larger brands, but to a significantly cheaper price.
But just because the colors / packaging are the same does not mean that it is the same type of product inside. The cheap product may not even be approved to use as makeup, because you do not know what ingredients are inside. These “brands” and shops also usually uses illegal images of eg influencers or models to promote the products to make them look as good as possible to attract the buyer .. But you usually have no idea what then ends up in the mailbox.

You can find this SUPER CHEAP product on Aliexpress or Wish, but you can never be sure that this product has gone through tests that has to be done according to the law, or if the company works ethically, does animal testing, child labor etc, or are making their makeup at home on their toilet for that matter. So be very careful about buying copies or dupes of brands you have never seen before. It is always best to do research first. I usually always say: If it is TOO cheap, then it is PROBABLY someone else who has to pay the price. And I don’t like that idea.
For makeup to be SAFE and classified as safe to use in the face according to law, lots of different tests are required. And it is not cheap to produce makeup that is ethically produced!

That is why us, and many other companies are working hard for the ethically produced products, it’s not about selling expensive products to customers, it’s about that EVERYONE in the lead has to get paid for their job… 

At Linda Hallberg Cosmetics we produce in the EU, where labor is more expensive than in for example in Asia. And all rules within the EU must be followed. We could choose to produce in Asia instead, and lower the prices, produce a lot of products … but we do not want that.

I tell you this because I didn’t knew this 10 years ago. Since I started working with Linda Hallberg cosmetics I have learned so much about the industry and how it works. It wasn’t that I didn’t bother before, but I didn’t know about the industry at all. Today I know more, and if can I influence and make a difference then I am happy for it 🙂

Are you thinking about this when you are shopping?

Worth knowing: This does not only apply to the cosmetics industry, but probably in all industries.

Hope this was interesting reading, and maybe put a little seed inside all of you 

Big Hug

18 kommentarer